Kjønn og karriere

En rapport om kvinners karriereutvikling med utgangspunkt i mentorprogrammet ved Universitetet i Oslo ved Hege Elisabeth Løvbak og Øystein Gullvåg Holter, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2012.

Bildet kan inneholde: produkt, perlene, mote tilbehør, smykker, font.

Foto: colourbox.com

Hvorfor er kvinner i flertall på lavere nivåer i akademia – men i mindretall på toppen? Er det organiseringen, arbeidsmiljøet eller familien som hemmer kvinnene? Hjelper det med særskilte tiltak?

Mentoringprogrammet ved Universitetet i Oslo er et ledd i universitetets handlingsplan for likestilling. Målet er å gi veiledning og hjelp til å utvikle kvinnelige forskeres karriere og kompetanse.

Denne rapporten beskriver kvinners erfaringer med programmet og videre karriereutvikling og er basert på en intervjuundersøkelse med 17 kvinnelige forskere på ulike fag og fakulteter.Noen av forskerne hadde opplevd framgang, andre sto på stedet hvil og noen hadde forlatt akademia. Utvalget ble intervjuet både om virkningene av programmet og mer generelt om utfordringene i forhold til karriereutvikling.

Rapporten er et bidrag til forskningsfeltet kjønn, karriere og akademisk arbeidsmiljø. Last ned rapporten (pdf).

Publisert 31. aug. 2012 09:31 - Sist endret 31. mars 2020 14:47