STK sitt styre (2017-2019)

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning sitt styre er oppnemnt av Universitetsstyret og består av 11 representantar med personlege vararepresentantar.

Alle UiO sine fakultet er representert i STK sitt styre, enten som representant eller som personleg vara for representantar. STK sitt styre består dessutan av UiO-eksterne representantar, ansatt- og studentrepresentantar.

UiO-interne representantar

 • Professor May-Len Skilbrei, representant frå Det juridiske fakultet
  • Professor Hans-Christian Åsheim, personleg vara frå Det odontologiske fakultet
 • Professor Marianne Bjelland Kartzow, representant frå Det teologiske fakultet
  • Førsteamanuensis Kristin Hegna, personleg vara frå Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Professor Hans Jacob Orning, representant frå Det humanistiske fakultet
  • Professor Hilde Bondevik, personleg vara frå Det medisinske fakultet
 • Professor Ole Jacob Madsen, representant frå Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Professor Geir Dahl, personleg vara frå Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UiO-eksterne representantar

 • Seniorrådgiver Thomas Walle, representant frå Musea i Sogn og Fjordane
  • Professor Odin Lysaker, personleg vara frå Universitetet i Agder
 • Seniorrådgiver Knut Oftung, representant frå Likestillings- og diskrimineringsombudet
  • Seniorrådgiver Ole Nordfjell, personleg vara frå Reform – ressurssenter for menn

STK-interne representantar

 • Professor Tove Pettersen, representant for fast vitskapeleg tilsatte ved STK
  • Professor Øystein Holter, personleg vara for fast vitskapeleg tilsatte ved STK
 • Postdoktor Kristin E. Førde, representant for førebels vitskapeleg tilsatte ved STK
  • Stipendiat Vilde A. Pettersen, personleg vara for førebels vitskapeleg tilsatte ved STK
 • Seniorrådgiver Helle Pedersen Granum, representant for administrativ stab ved STK
  • Seniorrådgiver Liv Sæther, personleg vara for administrativ stab ved STK

Studentrepresentantar

 • Iselin Borgen, representant frå programstudentane ved STK
  • Siri Nasir Saanio, personleg vara frå programstudentane ved STK

Studentparlamentet

 • Ronja Gulbrandsen, representant
  • Katinka Goffin, personleg vara

Kontakt

  Publisert 4. feb. 2016 10:24 - Sist endret 17. des. 2020 10:27