STK sitt styre (2017-2019)

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning sitt styre er oppnemnt av Universitetsstyret og består av 11 representantar med personlege vararepresentantar.

Alle UiO sine fakultet er representert i STK sitt styre, enten som representant eller som personleg vara for representantar. STK sitt styre består dessutan av UiO-eksterne representantar, ansatt- og studentrepresentantar.

UiO-fakultetenes representanter

UiO-eksterne representanter til STKs styre

  • Hovedrepresentant: Mari Teigen, forsker I ved Institutt for samfunnsforskning og senterleder ved Core: Kjernemiljø for likestillingsforskning og NORDICORE: Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation.
  • Personleg vara: Thomas Michael Walle, forskningskoordinator/førstekonservator NMF, Norsk folkemuseum.
  • Hovedrepresentant: Ulf Mellström, professor i kjønnsforskning ved Karlstad universitet.
  • Personleg vara: Rachel Eapen Paul, fagdirektør, Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ansatterepresentanter til STKs styre

Ansattrepresentantar for fast tilsatte sitter i fire år, for midlertidig tilsatte sitter i to år.

Vitenskapelig (fast) tilsatte STK:

Vitenskapelig (midlertidig) tilsatte STK:

Administrativ stab STK:

Studentrepresentantar:

Frå programstudentane ved STK:

Frå Studentparlamentet:

Publisert 4. feb. 2016 10:24 - Sist endret 31. okt. 2019 11:22