Kristin Engh Førde

Bilde av Kristin Engh Førde
English version of this page
Telefon +47-22858744
Rom NEMKO405
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadelleen 30 D (Nemko-bygget) 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Kjønn og nye former for reproduksjon

Nye reproduktive teknologier og transnasjonale markeder

Slektskap og familie

Makt og ulikhet

Medisinsk antropologi

Voldelig ekstremisme og forebygging

Undervisning

KFL2080/KFL4080 - Kjønn og oppvekst (vår 2019)

Bakgrunn

Forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2015-2019

PhD-stipendiat ved Institutt for helse og samfunn, UiO 2012-2016

Forskningsjournalist ved Kilden kjønnsforskning 2006-2012

Grunnlegger av og redaktør for det feministiske tidsskriftet Fett 2004-2007

Journalist i Klassekampen 2001-2005

Priser

Nominert som eneste forskningsprosjekt til Helseprisen 2016 for PhD-prosjektet «Win-win or exploitation? Transnational commercial surrogacy in India».

Verv

Styrerepresentant for midlertidig ansatte, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Emneord: Kjønn, Fertilitet, Reproduksjon, Familie, Ekstremisme

Publikasjoner

 • Hellevik, Per; Andersen, Arnfinn J. & Førde, Kristin Engh (2022). Policing mental health? Norwegian police’s work with preventing radicalization into violent extremism. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression. ISSN 1943-4472. doi: 10.1080/19434472.2022.2067211.
 • Førde, Kristin Engh & Andersen, Arnfinn J. (2021). «Basically, I am here to help you»: Police conversation interventions in the prevention of radicalisation and violent extremism as a pastoral technique of power. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 108(2), s. 311–326. doi: 10.7146/ntfk.v108i2.128526.
 • Førde, Kristin Engh & Andersen, Arnfinn J. (2019). Bekymring - Hva er det, og hva gjør det? I Lid, Stian & Heierstad, Geir (Red.), Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205518346. s. 51–67.
 • Førde, Kristin Engh (2018). «’Dette ble min eneste mulighet’. Skandinaviske homofile menns valg av kommersiell surrogati i India». Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-03.
 • Førde, Kristin Engh (2018). "Dette ble min eneste mulighet" : skandinaviske homofile menns valg av kommersiell surrogati i India . Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 42(1/2), s. 29–46. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-03.
 • Førde, Kristin Engh (2017). “Fair Play in a Dirty Field? – The Ethical Work of Commissioning Surrogacy in India”. I Lie, Merete & Lykke, Nina (Red.), Assisted Reproduction Across Borders. Feminist Perspectives on Normalizations, Disruptions and Transmissions. Routledge. ISSN 978-1-138-67464-6. s. 37–48.
 • Førde, Kristin Engh & Fjeld, Heidi E (2013). “I et land langt borte … Forskning om surrogati”. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X.

Se alle arbeider i Cristin

 • Øverland, Gwynyth; Andersen, Arnfinn J. & Førde, Kristin Engh (2018). Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 9781527520882. 483 s.
 • Øverland, Gwynyth; Andersen, Arnfinn J.; Førde, Kristin Engh; Grødum, Kjetil & Salomonsen, Joseph (2018). Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives . Cambridge Scholars Publishing. ISBN 1-5275-1580-X. 455 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Førde, Kristin Engh (2020). Endringer i bioteknologiloven skaper nye spørsmål for feminister. [Fagblad]. Kilden kjønnsforskning .
 • Førde, Kristin Engh (2020). Babyboom med bismak. [Avis]. Klassekampen.
 • Førde, Kristin Engh (2020). En moderne familie 2.0. [Internett]. Nrk.no.
 • Førde, Kristin Engh (2020). Influenser fryser ned egg i norsk eggbank. [TV]. TV2 Nyheter.
 • Førde, Kristin Engh (2020). Håpets marked, episode 2: Surrogati. Intervju og bidrag til reaerch. . [TV]. NRK TV .
 • Førde, Kristin Engh (2020). Elektiv eggfrysing i en pronatalistisk nordisk velferdsstat.
 • Førde, Kristin Engh; Hamran, Torunn & Elstad, Ingunn (2020). Samfunnsbyggerne. [Tidsskrift]. Kilden, Kjønnsforskning.no.
 • Førde, Kristin Engh (2019). Elective egg freezing in a pronatalist late modern welfare state.
 • Førde, Kristin Engh (2019). Kjønn og bekymring i radikaliseringsfeltet.
 • Førde, Kristin Engh (2019). Sara Ahmed: Living a feminist life - bokanmeldelse. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341.
 • Førde, Kristin Engh (2018). Violent Extremism in the 21st century.
 • Førde, Kristin Engh (2018). Mislykkede menn? Ekstremisme, utenforskap og kjønn.
 • Førde, Kristin Engh & Andersen, Arnfinn J. (2018). Bekymringsarbeidet. Dilemmaer og muligheter i lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. ISSN 978-82-8122-140-6. 2018(4/2018).
 • Førde, Kristin Engh (2017). Intimate Distance. Transnational Commercial Surrogacy in India. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. feb. 2019 11:18 - Sist endret 15. sep. 2022 11:03