Rebecca Lund

Bilde av Rebecca Lund
English version of this page
Mobiltelefon 22858934
Rom NEMKO322
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30 D 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Kjønn og kunnskap
 • Kjønn og akademia
 • Kjønn og kapitalisme
 • Kjønn og klasse
 • Arbeid og hverdag
 • Interseksjonalitet
 • Feministisk teori
 • Institusjonell etnografi
 • Feministisk etnografi

Undervisning

 • KFL2010 / 4010 - Feministisk vitensskapsteori (vår 2020)
 • KFL4090 - Gender Studies Master´s Thesis (høst 2019)

Bakgrunn

 • 2017-2019: Academy of Finland postdoc, Gender Studies, Tammerfors Universitet, Finland
 • 2015-2018: Forsker, Balanse-prosjektet, Universitetet i Agder, Norge
 • 2015-2017: Marie Curie postdoktorgradsstipendiat, pedagogisk antropologi, DPU, Aarhus Universitet, UNIKE-prosjekt
 • 2010-2015: Ph.d.-forsker, Organization Studies, Aalto University, Helsinki, Finland
 • 2014: Gjesteforsker, University of Massachusetts, Amherst, USA
 • 2008: Praktikant, politisk avdeling, Den konglige danske ambassade i Tokyo, Japan

Priser

 • Beste doktorgradsavhandling 2015, doktorgradsutvalg, Aalto University, 2016

Akademiske nettverk og verv

Emneord: Kjønn, Kunnskap, Akademia, Klasse, Interseksjonalitet, Institusjonell etnografi, Feministisk teori

Publikasjoner

 • Blackmore, Jill & Lund, Rebecca Waters Boldsen (2022). Academic citizenship, collegiality and good university governance: a dedication to Associate Professor Julie Rowlands (1964–2021). Critical Studies in Education. ISSN 1750-8487. 63(5). doi: 10.1080/17508487.2022.2135552.
 • Lund, Rebecca Waters Boldsen; Blackmore, Jill & Rowlands, Julie (2022). Epistemic governance of diverse research practices and knowledge production: an introduction. Critical Studies in Education. ISSN 1750-8487. 63(5), s. 535–548. doi: 10.1080/17508487.2022.2136226. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Rebecca; Locke, Kirsten & Wright, Susan (2021). Rethinking gender equity in the contaminated university: A methodology for listening for music in the ruins. Gender, Work & Organization. ISSN 0968-6673. 28(3), s. 1079–1097. doi: 10.1111/gwao.12632. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Rebecca (2021). Invoking Work Knowledge: Exploring the Social Organization of Producing Gender Studies . I Luken, Paul & Vaughan, Suzanne (Red.), The Palgrave Handbook of Institutional Ethnography. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-54221-4. s. 157–173. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-54222-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Morley, Louise & Lund, Rebecca (2020). The affective economy of feminist leadership in Finnish universities: class-based knowledge for navigating neoliberalism and neuroliberalism. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education. ISSN 0159-6306. 42(1). doi: 10.1080/01596306.2020.1855567. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Rebecca (2020). Becoming a Professor Requires saying NO: Merging quality and equality agendas in a Norwegian gender balance project. I Smith, Helen Lawton; Henry, Colette; Etzkowitz, Henry & Poulovassilis, Alexandra (Red.), Gender, Science and Innovation: New Perspectives. Edward Elgar Publishing. ISSN 1786438968. s. 35–57. doi: 10.4337/9781786438973.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund & Lund, Rebecca Waters Bolden (2019). Wrapping it all up: Future prospects of IE in the Nordics. I Lund, Rebecca Waters Bolden & Nilsen, Ann Christin Eklund (Red.), Institutional Ethnography in the Nordic Region. Routledge. ISSN 9780429019999. s. 214–216.
 • Katila, Saija; Laamanen, Mikko; Laihonen, Maarit; Lund, Rebecca; Meriläinen, Susan & Rinkinen, Jenny [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Becoming academics: embracing and resisting changing writing practice. Qualitative research in organization and management. ISSN 1746-5648. s. 1–16. doi: 10.1108/QROM-12-2018-1713.
 • Lund, Rebecca & Tienari, Janne (2019). Passion, care, and eros in the gendered neoliberal university . Organization. ISSN 1350-5084. 26(1), s. 98–121. doi: 10.1177/1350508418805283.
 • Lund, Rebecca; Meriläinen, Susan & Tienari, Janne (2019). New Masculinities in Universities? Discourses, Ambivalence and Potential Change. Gender, Work & Organization. ISSN 0968-6673. 26, s. 1376–1397. doi: 10.1111/gwao.12383.
 • Sørensen, Majken Jul; Nilsen, Ann Christin Eklund & Lund, Rebecca (2019). Resisting the ruling relations: Discovering everyday resistance with Institutional Ethnography. I Lund, Rebecca Waters Bolden & Nilsen, Ann Christin Eklund (Red.), Institutional Ethnography in the Nordic Region. Routledge. ISSN 9780429019999. s. 203–213. doi: %20https%3A/doi.org/10.4324/9780429019999. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Rebecca (2019). Exploring "whiteness" as ideology and work knowledge: thinking with institutional ethnography. I Lund, Rebecca Waters Bolden & Nilsen, Ann Christin Eklund (Red.), Institutional Ethnography in the Nordic Region. Routledge. ISSN 9780429019999. s. 101–114. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9780429019999.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund & Lund, Rebecca Waters Bolden (2019). Introduction: conditions for doing institutional ethnography in the Nordics. I Lund, Rebecca Waters Bolden & Nilsen, Ann Christin Eklund (Red.), Institutional Ethnography in the Nordic Region. Routledge. ISSN 9780429019999.
 • Lund, Rebecca (2018). The Social Organization of Boasting in the Neoliberal University. Gender and Education. ISSN 0954-0253. doi: 10.1080/09540253.2018.1482412. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Rebecca Waters Bolden & Magnussen, May-Linda (2018). Intersektionalitet, virksomhedskundskab og styringsrelationer. Institutionel Etnografi og hverdagens sociale organisering . Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 42(4), s. 268–283. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2018-04-05.
 • Magnussen, May-Linda; Lund, Rebecca Waters Bolden & Wallevik, Hege (2018). Et kjønnet rom for akademisk skriving. Den vitenskapelige publiseringens sosiale organisering, sett fra ståstedet til kvinnelige førsteamanuenser ved Universitetet i Agder. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 42(1-2), s. 85–103. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-06.
 • Lund, Rebecca & Tienari, Janne (2015). Institutional Ethnography: An Alternative Way to Study M&As. I Risberg, Annette; King, David R. & Meglio, Olimpia (Red.), The Routledge Companion to Mergers and Acquisitions. Routledge. ISSN 9780415704663.
 • Lund, Rebecca (2012). Publishing to Become an "Ideal Academic": An Institutional Ethnography and a Feminist Critique . Scandinavian Journal of Management. ISSN 0956-5221. doi: 10.1016/j.scaman.2012.05.003.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lund, Rebecca & Nilsen, Ann Cristin (2019). Institutional Ethnography in the Nordic Region. Routledge. ISBN 9780367030353. 224 s.
 • Lund, Rebecca Waters Bolden & Nilsen, Ann Christin Eklund (2019). Institutional Ethnography in the Nordic Region. Routledge. ISBN 9780429019999. 244 s.
 • Lund, Rebecca (2015). Doing the Ideal Academic - Gender, Excellence and Changing Academia. Aalto University Publication Series. Science + technology. ISBN 9789526062969.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aarseth, Helene & Lund, Rebecca Waters Boldsen (2021). Rethinking Historical Materialist Feminism and its Psychosocial Conception.
 • Wickstrom, Alice; Lund, Rebecca; Sørensen, Siri Øyslebø; Meriläinen, Susan; Vachhani, Sheena J. & Pullen, Alison (2021). Feminist solidarity: Practices, politics, and possibilities. Gender, Work & Organization. ISSN 0968-6673. s. 1–7. doi: 10.1111/gwao.12689.
 • Hvenegård-Lassen, Kirsten; Staunæs, Dorthe & Lund, Rebecca Waters Boldsen (2020). Intersectionality, Yes, but How? Approaches and Conceptualizations in Nordic Feminist Research and Activism. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 28(3), s. 173–182. doi: 10.1080/08038740.2020.1790826.
 • Koskinen Sandberg, Paula; Lund, Rebecca Waters Boldsen & Suopajärvi, Tiina (2020). Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 28(1), s. 1–3. doi: 10.1080/08038740.2020.1721170.
 • Lund, Rebecca (2020). Tellekantene er ikke Nøytrale. De står i veien for at større mangfold av forskere når toppstillingene. [Internett]. Forskerforum.
 • Lund, Rebecca & Munoz Garcia, Ana Luisa (2020). A feminist analysis of the connection between academic knowledge and activism.
 • Lund, Rebecca (2020). Knowledge that counts? Epistemic Injustice and Feminist Knowledge Production.
 • Lund, Rebecca (2020). The Affective Economy of Feminist Leadership in Finnish Universities: Knowledge for Navigating Neoliberalism and Neuroliberalism .
 • Kjerstin, Gjengedal & Lund, Rebecca (2020). Forskarar har ein lei tendens til å bli gode i det dei blir målte på. [Internett]. Forskerforum.
 • Lund, Rebecca; Koskinen-Sandberg, Paula & Suopajärvi, Tiina (2020). Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 28(4), s. 271–272. doi: 10.1080/08038740.2020.1836868.
 • Koskinen Sandberg, Paula; Lund, Rebecca Waters Boldsen & Suopajärvi, Tiina (2019). Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 27(3), s. 149–151. doi: 10.1080/08038740.2019.1637580.
 • Lund, Rebecca; Koskinen-Sandberg, Paula & Suopajärvi, Tiina (2019). Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 27(4), s. 215–217. doi: 10.1080/08038740.2019.1678846.
 • Lund, Rebecca; Koskinen-Sandberg, Paula & Suopajärvi, Tiina (2019). Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 27(4).
 • Lund, Rebecca; Koskinen-Sandberg, Paula & Suopajärvi, Tiina (2019). Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 27(2).
 • Lund, Rebecca; Koskinen-Sandberg, Paula & Tiina, Suopajärvi (2019). Editorial . NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 27(1).
 • Lund, Rebecca (2019). Review: Bodies, Symbols and Organizational Practice: The Gendered Dynamics of Power Edited by Agnes Bolsø, Stine H. Bang Svendsen and Siri Øyslebø Sørensen. Gender, Work & Organization. ISSN 0968-6673. 26(4).
 • Lund, Rebecca (2019). Gypsy Feminism: An Interview with Laura Corradi. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 27(2), s. 139–143. doi: 10.1080/08038740.2019.1603171.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2019 11:21 - Sist endret 25. sep. 2020 11:53

Prosjekter