Tove Pettersen

Bilde av Tove Pettersen
English version of this page
Telefon +47-22855849
Rom 437 GM
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Undervisning

For mer informasjon, se min engelske side.

Emneord: Filosofi, Ex.phil., Etikk og moral, Omsorgsetikk, Feministisk filosofi, Simone de Beauvoir, Filosofihistorie

Publikasjoner

 • Pettersen, Tove (2018). Less Travelled Texts: The Case of Women Philosophers, In Isis Herrero López; Cecilia Alvstad; Johanna Akujarvi & Synnøve Skarsbø Lindtner (ed.),  Gender and Translation: Understanding Agents in Transnational Reception.  Éditions québécoises de l'oeuvre.  ISBN 978-2-924337-13-4.  Women Philosophers: From Absence to Gendered Presence.  s 153 - 178 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2017). Love - According to Simone de Beauvoir, In Laura Hengehold & Nancy Bauer (ed.),  Blackwell Companions to Philosophy. A Companion to Simone de Beauvoir.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-79602-3.  13.  s 160 - 173
 • Bostad, Inga & Pettersen, Tove (2015). Kjønn og feminisme i norsk filosofi - noen betraktninger. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  50(3-4), s 129- 148 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2015). Simone de Beauvoir: On moral freedom, Humanism and The Humanities, In Tove Pettersen & Annlaug Irene Bjørsnøs (ed.),  Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker.  Rodopi.  ISBN 978-90-04-29440-0.  Chapter 5.  s 69 - 91 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2012). Conceptions of Care: Altruism, Feminism, and Mature Care. Hypatia.  ISSN 0887-5367.  27(2), s 366- 389 . doi: 10.1111/j.1527-2001.2011.01197.x Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2012). Etikk, eksempelbruk og feministiske moteksempler, I: Ellen Marie Krefting; Anne Eriksen & Anne Birgitte Rønning (red.),  Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.  Spartacus.  ISBN 9788230400890.  Kapittel 9.  s 220 - 252
 • Pettersen, Tove & Hem, Marit Helene (2012). Assistenza evoluta e resiprocità: Una nuova concezione per l’ etica della care. Lavoro sociale.  ISSN 1721-4149.  2012(1), s 21- 42
 • Hem, Marit Helene & Pettersen, Tove (2011). Mature Care and Nursing in Psychiatry: Notions Regarding Reciprocity in Asymmetric Professional Relationships. Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  19(1), s 65- 76 . doi: 10.1007/s10728-011-0167-y Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2011). "Conceptions of Care. Altruism, Feminism and Mature Care". Hypatia.  ISSN 0887-5367.
 • Pettersen, Tove (2011). Kropp, kjønn og moralfilosofi. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (2), s 34- 39
 • Pettersen, Tove (2011). The Ethics of Care: Normative Structures and Empirical Implications. Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  19(1), s 51- 64 . doi: 10.1007/s10728-010-0163-7
 • Pettersen, Tove & Hem, Marit Helene (2011). Mature care and reciprocity: Two cases from acute psychiatry. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 217- 231 . doi: 10.1177/0969733010392301
 • Pettersen, Tove (2010). “Acting for Others: Moral Ontology in Beauvoir's Pyrrhus and Cineas”. Simone de Beauvoir Studies.  ISSN 1063-2042.  26, s 18- 27 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2010). "The Ethics of Care: Normative Structures and Empirical Implications". Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  (1) Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Bostad, Inga & Pettersen, Tove (red.) (2019). Dialog og danning. Spartacus.  ISBN 9788230402405.  145 s.
 • Pettersen, Tove; Moum, Tommy & Sævareid, Atle (2018). Historie og filosofi 2. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202516307.  416 s.
 • Pettersen, Tove; Moum, Tommy & Sævareid, Atle (2018). Historie og filosofi 2. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202516291.  416 s.
 • Pettersen, Tove (2015). Skriv. Fra idé til fagtekst. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47098-9.  254 s.
 • Pettersen, Tove & Bjørsnøs, Annlaug Irene (ed.) (2015). Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker. Rodopi.  ISBN 978-90-04-29440-0.  215 s. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (red.) (2013). Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie. Akademika forlag.  ISBN 978-82-91670-58-4.  387 s.
 • Pettersen, Tove (2011). Filosofiens annet kjønn. Introduksjoner til den feministiske filosofien. Pax Forlag.  ISBN 9788253033402.  250 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Pettersen, Tove (2018). Alderdommen: Simone de Beauvoirs analyse. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2018). BookReview: Matters of care: Speculative ethics in more than human worlds. International Journal of Care and Caring.  ISSN 2397-8821. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2018). Eksistens og meining, I:  Historie og filosofi 2.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202516307.  Kapittel 3. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2018). Eksistens og mening, I:  Historie og filosofi 2.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202516291.  Kapittel 3.  s 126 - 173 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2018). Politiske idear og ideologiar, I:  Historie og filosofi 2.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202516307.  Kapittel 5. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2018). Politiske ideer og ideologier, I:  Historie og filosofi 2.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202516291.  Kapittel 5.  s 262 - 340 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2018). Review of María Puig de la Bellacasa, Matters of Care: Speculative Ethics in More than Human Worlds. International Journal of Care and Caring.  ISSN 2397-8821.  2(3), s 445- 448
 • Pettersen, Tove (2018). Simone de Beauvoir og Det annet kjønn..
 • Pettersen, Tove (2018). Simone de Beauvoir om kjønn og kjærlighet. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2018). Simone de Beauvoir on the Old as Other. The Second Sex and The Coming of Age: A Comparative Reading..
 • Pettersen, Tove (2017). Care and Conflicts with Nature.
 • Pettersen, Tove (2017). Simone de Beauvoirs Alderdommen i eksistensfilosofisk perspektiv.
 • Pettersen, Tove (2017). The Ethics of Care and Conflicts: An Introduction.
 • Pettersen, Tove (2016, 01. februar). Care and justice are like two sides of the same coin. On Reconciling Care and Justice: An Interview with Tove Pettersen. [Tidsskrift].  Nordic Journal of Applied Ethics.
 • Pettersen, Tove (2016). Freedom and Humanism in Simone de Beauvoir’s Thinking.
 • Pettersen, Tove (2016). Kjønn, moral og omsorgetikk.
 • Pettersen, Tove (2016). Reconceptualizing Care: Mature Care and Asymmetric Relationships.
 • Pettersen, Tove (2016). Simone de Beauvoir On the Young Girl..
 • Pettersen, Tove (2015). Asymmetric Relationships and Mature Care. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2015). Feminism in Ethics.
 • Pettersen, Tove (2015). Feminisme i etikken.
 • Pettersen, Tove (2015). Frihet i et feministisk perspektiv. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2015). Hundre år med 8. mars – Alexandra Kollontaj, kvinnebevegelsen og den nye feministiske bølgen.
 • Pettersen, Tove (2015). Litteratur på Blå. Tankegods: Simone de Beauvoir Tove Pettersen og Annlaug Bjørsnøs i samtale med Hedda Lingaas Fossum om boken Simone de Beauvoir- A Humanist Thinker.
 • Pettersen, Tove (2015). Non-Travelling Texts. The Case of Women Philosophers.
 • Pettersen, Tove (2015). Omsorgsetikk og kjønn..
 • Pettersen, Tove (2015). Omsorgsetikk og moralsk ansvar - privat, sosialt og globalt.
 • Pettersen, Tove (2015). Simone de Beauvoir: On Authentic and Inauthentic Love.
 • Pettersen, Tove (2015). Tankegods: Simone de Beauvoir. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove & Bjørsnøs, Annlaug Irene (2015). Introduction. Beauvoir – A Humanist, In Tove Pettersen & Annlaug Irene Bjørsnøs (ed.),  Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker.  Rodopi.  ISBN 978-90-04-29440-0.  Innledning.  s 1 - 13
 • Pettersen, Tove (2014). Acting for Humanity. Humanism According to Simone de Beauvoir.
 • Pettersen, Tove (2014). Etikk og kjønnsforskjeller i Simone de Beauvoirs 'Det annet kjønn'.
 • Pettersen, Tove (2014). Feministisk omsorgsetikk.
 • Pettersen, Tove (2014). Likestilling og frihet – ide og praksis.
 • Pettersen, Tove (2014, 30. mai). Provoserte med ord. Violette Leduc.  Klassekampen.
 • Pettersen, Tove (2014). Veien til valgfrihet – et filosofisk perspektiv.
 • Pettersen, Tove (2014, 20. desember). Vi møter filosof og feminist Tove Pettersen. [Fagblad].  Under Arbeid.
 • Pettersen, Tove & Daae Mæland, Eivor Elisabeth (2014, 01. august). “Omsorg for naturen”. [Intervju om økofeminisme og omsorgsetikk]. [Fagblad].  Fett. Feministisk kulturtidsskrift nr. 2, 2014.
 • Pettersen, Tove & Radke Hoffart, Amund (2014, 09. september). “Ti år med emnet Kjønn og filosofi”. [Fagblad].  Bulletine, nr. 2, 2014.
 • Pettersen, Tove (2013). "Complisity, Privileges and The Beneficiary Principle: A Feminist Perspective". Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2013, 21. mai). “Glemte tenkeres advokat. Tove Pettersen legger et feministisk perspektiv på filosofihistorien”. [Fagblad].  Forskningsmagasinet Apollon.
 • Pettersen, Tove (2013). Review of Simone de Beauvoir. Political Writing, edited by Margaret A. Simons and Marybeth Timmerman, University of Illinois Press. H-France Review.  ISSN 1553-9172.  13(130)
 • Pettersen, Tove (2013, 03. oktober). "Samtale med Tove Pettersen". [Internett].  human.no. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2013). "Sustaining the Fredoom of Self and Others. Beauvoir's Existential Ethics".
 • Pettersen, Tove (2013). "Who Cares about Global Justice? On Realizing a Globalized Ethics of Care".
 • Pettersen, Tove & Wiestad, Else I (2013). Simone de Beauvoir. Frihet og situasjon, I: Tove Pettersen (red.),  Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-91670-58-4.  27.  s 361 - 378
 • Pettersen, Tove (2012). Beauvoir’s Ethics and the Humanities.
 • Pettersen, Tove (2012). Beauvoir's Ethics, Freedom and Contemporary Society.
 • Pettersen, Tove (2012, 08. mars). De glemte tenkerne. [Internett].  Kilden.
 • Pettersen, Tove (2012, 01. juli). Identitetsfilosofi og filosofiens identitet.
 • Pettersen, Tove (2012). Marginalizing Feminist Philosophy.
 • Pettersen, Tove (2012). The Ethics of Care as a Discipline.
 • Pettersen, Tove (2012, 21. juli). Utfordre grensene. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2011). Asymmetrisk omsorgsarbeid – etisk ansvarsfordeling.
 • Pettersen, Tove (2011, 28. juni). Etikk i det virkelige liv. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2011, 30. mars). Hvorfor mangler kvinderne i filosofihistorien?. [Internett].  Videnskab.dk.
 • Pettersen, Tove (2011, 12. desember). Serie Internationale Zorgethici 14. [Internett].  ZorgEthiek.nu.
 • Pettersen, Tove (2011). Simone de Beauvoir om kjærlighet og frihet.
 • Pettersen, Tove (2011). Simone de Beauvoir: On Love and Autonomy.
 • Pettersen, Tove (2011, 29. mars). The forgotten philosophers. [Internett].
 • Pettersen, Tove (2011, 12. januar). “Tove Pettersen med ny bok". [Internett].  salongen.no.
 • Fjørtoft, Kjersti & Pettersen, Tove (2010). Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  (4)
 • Pettersen, Tove (2010). Den barmhjerige samaritan og omsorgsetikk.
 • Pettersen, Tove (2010). Den barmhjertige samaritan - et omsorgsetiks ideal eller en priviligert velgjører?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (6), s 7879 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2010, 22. januar). “Filosofene som mangler".  Klassekampen.
 • Pettersen, Tove (2010, 17. desember). Filosofiens annet kjønn - intervju i IFIKK-nytt. [Internett].  IFIKK.nytt.
 • Pettersen, Tove (2010, 02. desember). Filosofiens annet kjønn. Intervju om utstilling på Galleri Sverdrup. [Internett].  HF-aktuelt.
 • Pettersen, Tove (2010). Gleden og tvetydigheten i Simone de Beauvoirs moralfilosofi.
 • Pettersen, Tove (2010). Moden omsorg som etisk ideal.
 • Pettersen, Tove (2010, 22. januar). "Om frihet". Intervju i om kvinnelige filosofer og filosofihistorien.  Morgenbladet.
 • Pettersen, Tove (2010). Omsorg i et feministisk perspektiv.
 • Pettersen, Tove (2010). Simone de Beauvoir and The Meaning of Philosophy:Reflections on ‘Diary of a Philosophy student’.
 • Pettersen, Tove (2010). Simone de Beauvoirs eksistensialisme.
 • Pettersen, Tove (2010, 15. februar). Sånn er livet. Intervju om Catherine Trotter Cockburn og kvinner i filosofihistorien. [Radio].  NRK2.
 • Pettersen, Tove (2010). Three Concepts of Care: Altruism, Feminism and Mature Care.
 • Pettersen, Tove & Fjørtoft, Kjersti (2010). Om filosofihistorie og kanon. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  (4), s 220- 222
 • Pettersen, Tove & Roland, Monica (2010). "Filosofiens annet kjønn". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (6), s 10- 11 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2009, 17. mars). Intervju om nettverksetikk og boken Nyttige nettverk. [TV].  TV2, God morgen Norge.
 • Pettersen, Tove (2009, 08. august). "Kvinner og nettverk: Bare gode venner er ikke nok".  Tara.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. mars 2019 10:35 - Sist endret 25. mars 2019 13:33