Oversikt over emnegrupper gitt ved STK

STK tilbyr kun 40 emnegrupper. Studenter på Bachelorprogrammet i Tverrfaglige kjønnsstudier tar sin 80 gruppe på de forskjellige fagfordypningene.

 

Publisert 19. sep. 2011 22:03