Frister

Noen frister er de samme hvert semester. Disse bør du merke deg. Det er ditt eget ansvar å overholde fristene!

Semesterregistrering og melding til undervisning og eksamen

  • For å melde deg til emner ved STK (KFL emner), bør du alltid melde deg i første emneopptak dersom du er programstudent.
  • Se frister for å melde seg til undervisning og eksamen (UiO sentralt).

Søknad om deltidsstudier, permisjon eller utsatt studiestart

  • Les mer om regelverk og frister på HFs sider. (HF: Humanistisk fakultet)

Søknad om ekstra semestre (masterstudenter)

  • Dersom du blir forsinket i masterstudiet, må du søke om å få ekstra tid. Les mer om regler og frister  for å søke utvidet studierett (HFs sider).

Betaling av semesteravgift

Innleveringsfrist for masteroppgaver ved STK

Det er mulig å levere inn ferdig oppgave når som helst i løpet av året, men for at vi skal kunne garantere deg avsluttende muntlig eksamen i det semesteret du leverer,
gjelder følgende frister

  • 10. mai i vårsemesteret
  • 10. november i høstsemesteret

Delstudier i utlandet

Du bør alltid begynne planleggingen av utenlandsstudier tidlig.

  • Les mer om delstudier i utlandet og se søknadsfristene (UiOs sider).
  • Les mer om studier i Utlandet ved STK
Publisert 19. sep. 2011 22:06 - Sist endret 9. juni 2015 09:09