Hvem kontakter jeg ved STK?

Årsenhet og Bachelor i Tverrfaglige kjønnsstudier og Masterprogram i Gender Studies

 • opptak til programmene
 • oppbygging av graden
 • innpassing av eksterne studier
 • veiledning og masteroppgave
 • KFL emner
 • emnepåmelding
 • eksamen
 • timeplanlegging
 • Fronter

Delstudier i utlandet

 • utvekslingsavtaler ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
 • innreisende studenter
 • utreisende studenter

Program- og studierådgiver Helle Pedersen Granum

Telefon: 0047 22 85 89 37

Treffetid: Ta kontakt på epost for avtale

rom 402, Gaustadalléen 30 D, 0315 Oslo

E-post: hellepg@stk.uio.no

 

 

Opptak og semesteravgift

 • opptak til grunnstudier og studiekompetanse
 • internasjonale studenter
 • semesteravgift og semesterregistrering

Knutepunktet

Telefon: 22 85 78 44

(10.00-15.00)

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • studietilbud
 • opptak til studier ved HF
 • studieveiledning

HF-studentinfo

Skranken: 11.00-15.00

Telefon: 22 85 62 93

(09.00-15.00)

E-post: hf-studentinfo@hf.uio.no