English version of this page

Nytt nettbasert kurs: Gender, Violence and Post-Conflict States

Inger Skjelsbæk (STK) har bidratt til et nytt nettbasert kurs som ser på sammenhengen mellom kjønn og vold i post-konfliktsituasjoner.

Hender som skriver på en laptop

MOOC er fleksible nettkurs som er åpne for alle. Foto: Unsplash/@glenncarstenspeters

Massive Open Online Courses (MOOC) er åpne, nettbaserte kurs. Det koster ingenting å delta og kurset kan tas i eget tempo. Dette gjør MOOC til en utmerket måte å lære om nye temaer, spesielt for de som av forskjellige grunner ikke kan ta tradisjonelle kurs på universitet eller høyskole.  

Image may contain: Person, Smile, Chin, Coat, Collar.
Inger Skjelsbæk. Foto: UiO

Gender, Violence and Post-Conflict States gir en innføring i sentrale teoretiske perspektiver, case-studier og politiske rammeverk som er nødvendige for å forstå samspillet mellom kjønn og vold i post-konfliktsituasjoner. Kurset består av seks sesjoner og undervises av en rekke internasjonale eksperter på feltet, deriblant Skjelsbæk og Torunn L. Tryggestad (PRIO), som er tilknyttet prosjektet EuroWARCHILD. Universitetet på Island er ansvarlig for kurset. Mens deltakelse er gratis, må du betale en liten avgift dersom du ønsker å motta et kursbevis som bekrefter at du har bestått.

Kurset er utformet på en slik måte at det skal være relevant for forskjellige typer deltakere med ulik bakgrunn. Likevel anbefales det at du har gode engelskkunnskaper og har fullført videregående skole. Dette kurset passer særlig godt for de som jobber med eller planlegger en karriere innenfor internasjonal utvikling.

Mer informasjon

Av Anna Young
Publisert 2. sep. 2022 11:52 - Sist endret 2. sep. 2022 11:53