English version of this page

Raewyn Connell til NORA-konferansen

NORA-konferansen 2022 skal finne sted i Oslo mellom 20.-22. juni. På konferansen skal det være en rekke spennende keynote-foredrag, deriblant fra Professor Raewyn Connell. Fristen for registrering, 4. april, nærmer seg med stormskritt.

Kollasj med bilde av fire foredragsholdere

V-h: Raewyn Connell, Marianne Liljeström, Astri Dankertsen, Amund Rake Hoffart. 

Tema for NORA-konferansen 2022 er «Tensions and Potentials in Nordic Feminist and Gender Research». Arrangementet skal være en møteplass for nordisk kjønnsforskning, og skal legge til rette for dialog på tvers av landegrenser og disipliner.

Det kommer til å være fire keynote-forelesere på konferansen. Professor Emerita ved Universitetet i Sydney Raewyn Connell, en sentral figur innenfor forskning på menn og maskuliniteter, skal holde et digitalt foredrag med tittelen “Nordic feminist thought in a changing world gender order”. Connell skal diskutere hvordan feministisk forskning og kjønnsforskning i Norden kan være en nyttig ressurs i en verden som står overfor utfordringer som økende økonomisk ulikhet, en vekst i autoritær nasjonalisme, og økende motstand mot feminisme.

Marianne Liljeström, Professor Emerita på Universitetet i Turku, skal holde et foredrag med tittelen “All-embracing feminism: about epistemic habits and gestures within Nordic academic feminism”. Foredraget skal fokusere på effektene av en konsensuskultur innenfor feministisk forskning i Norden. Liljeström spør: hvordan kan vi gi plass til forskjellige former for feminisme i en kultur som vektlegger uniformitet?

Førsteamanuensis ved Nord Universitet Astri Dankertsens foredrag har fått tittelen “Fighting Colonial Erasure of Sámi Presence through Indigenous Feminist Perspectives”. Foredraget tar for seg endringen fra en historisk usynliggjøring av samiske feministiske debatter innenfor nordisk kjønnsforskning, til en økende vektlegging av disse perspektivene.

Amund Rake Hoffart, forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, skal holde et foredrag med tittelen “’Intersectionality, yes’: Metacommentaries on Intersectionality in Nordic Feminist and Gender Research and Beyond”. I dette foredraget ser Hoffart på forståelser av interseksjonalitet i kommentarlitteratur om nettopp dette teoretiske begrepet i Norden. Foredraget bygger på Hoffarts doktoravhandlingsarbeid ved Örebro Universitet.  

I tillegg til disse keynote-foredragene, kommer det til å være en variert sammensetning av plenumssesjoner og parallelle papersesjoner på konferansen. Disse sesjonene skal reflektere dybden og bredden av kjønnsforskning og feministisk forskning i Norden, inkludert skeive perspektiver, refleksjoner rundt konseptet «rase» innenfor nordisk kjønnsforskning, perspektiver fra crip og disability studies, diskusjoner om feministisk teori og metode, og mye mer.

Hvis du ønsker å delta på NORA-konferansen 2022, må du registrere deg på konferansenettsiden innen 4. april.

Publisert 25. mars 2022 14:22 - Sist endret 2. sep. 2022 11:18