English version of this page

STK tilbyr praksisemne til sine bachelor- og masterstudenter

Fra denne høsten kan studenter som tar en bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier eller mastergrad i Gender Studies ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ta et praksisemne som en del av studiene.

Bildet kan inneholde: datamaskin, laptop, personlig datamaskin, skjorte, bord.

Illustrasjonsfoto: Jason Goodman/Unsplash

Praksisemnet skal gi studenten økt innsikt i hva slags kompetanse og ferdigheter arbeidslivet krever, og hvordan de kan bruke kunnskapen de tilegner seg gjennom studiene i en praktisk sammenheng. Som praktikant deltar studenten i det daglige arbeidet på arbeidsplassen, og får muligheten til å opparbeide seg erfaring og knytte kontakter som kan komme til nytte den dagen man skal ut i arbeidslivet.

Studentene som tar KFL3910 – Arbeidspraksis for Tverrfaglige kjønnsstudier eller KFL4910 – Arbeidspraksis for Gender Studies skaffer selv en praksisplass hos en relevant organisasjon, institusjon eller bedrift. Studenten kan søke på utlyste praktikantplasser innen kommunikasjon/forlag/media, undervisning, offentlig forvaltning, kulturlivet, næringslivet, frivillige organisasjoner eller andre aktuelle bransjer.

Praksisperioden kan fordeles utover ett semester eller være konsentrert til en kortere periode. Emnet er anbefalt å tas enten 5. eller 6. semester av bachelorstudiet og 2. semester av mastergraden. Praksisemnet kan også tas som en del av et utenlandsopphold.

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning er svært fornøyd med å kunne tilby denne muligheten til våre studenter, og vi håper at praksisemnene vil kunne lette overgangen til arbeidslivet etter endte studier.

Les mer:

Publisert 5. mai 2022 12:48 - Sist endret 5. mai 2022 14:26