English version of this page

NORA-konferansen viser frem bredden i nordisk kjønnsforskning

NORA-konferansen 2022 gikk av stabelen 20.-22. juni i Oslo. Med over 200 deltakere var konferansen en gyllen anledning til å få oversikt over det som rører seg innenfor nordisk kjønnsforskning.

Kollasj av bilder fra foredrag, sesjon og mottakelse

Foto: Andrew Feltham

Med det overordnede temaet «Tensions and Potentials in Nordic Feminist and Gender Research», var formålet med NORA-konferansen 2022 å skape en møteplass for nordisk kjønnsforskning, der man kunne utforske spenninger og muligheter innenfor feltet. Konferansens blanding av keynote-foredrag, plenumspaneler, og parallelle sesjoner tilrettela både for de store samtalene på tvers av disipliner og perspektiver, samt diskusjoner som dreide seg rundt mer spesifikke forskningsinteresser og metodologier.

Keynote-foredragene ga forskjellige blikk på nordisk kjønnsforskning. Først ut var Marianne Liljeström (Universitetet i Turku), som etterlyste større rom for mangfold og uenighet innenfor nordisk feminisme og kjønnsforskning. Senere samme dag holdt Amund Rake Hoffart (Universitetet i Oslo) et foredrag om interseksjonalisme som fagbegrep.

På dag to snakket Astri Dankertsen (Nord Universitet) om strategier for å motvirke usynliggjøringen av urfolksperspektiver innenfor nordisk kjønnsforskning. På dag tre bidro australske Raewyn Connell (Universitetet i Sydney) med et utenfraperspektiv, da hun i et digitalt foredrag diskuterte hva de særegne kvalitetene til nordisk kjønnsforskning kan tilby en verden som står overfor utfordringer som antifeministiske bevegelser og økt økonomisk ulikhet. Videoopptak av disse foredragene skal tilgjengeliggjøres etter hvert på STKs nettsider.

Like viktig var plenumssesjonene organisert av de andre kjønnsforskningssentrene i Norge. Disse panelsamtalene tok opp aktuelle diskusjoner innenfor nordisk kjønnsforskning, relatert blant annet til mulighetsrommet for skeiv tenkning og metodologi innenfor akademia, forståelser av rase og rasisme innenfor Norden, og hvordan kjønnsforskning kan møte utfordringene i Arktis. Den nordiske foreningen for kjønnsforskning avsluttet konferansen ved å se tilbake på noen av temaene som hadde gjort seg gjeldende, og ved å se fremover til hva arrangørene av neste NORA-konferanse burde tenke på. 

I tillegg var det hele 45 papersesjoner på konferansen. Det var her man virkelig fikk et innblikk i mangfoldet som finnes innenfor nordisk kjønnsforskning, med sesjoner som tok for seg blant annet feministisk etnografi, «fat studies», partnervold, tidsskriftspublisering, og fred- og sikkerhetsarbeid, for å nevne noe.

For mange til stede var NORA 2022 den første store, fysiske konferansen de hadde deltatt på etter flere år med hjemmekontor og digitale møterom. Gleden over å kunne ta faglige diskusjoner ansikt til ansikt var derfor stor. Heldigvis bød konferansen på mange muligheter for sosialisering, med mottakelse i Oslo Rådhus samt konferansemiddag på Ekebergrestauranten. Ikke minst var kaffe- og matpausene underveis i konferansen en ypperlig anledning til å hilse på gamle kjenninger og komme i prat med nye mennesker.

Beret Bråten, nestleder ved STK, er svært fornøyd med konferansen:

Det er grunn til å være stolt over en NORA-konferanse som virkelig framviste bredden i kjønnsforskningen og inviterte til viktige diskusjoner og faglig utvikling som må fortsette også etter konferansen. Organisasjonskomiteen ved STK sto for god planlegging og solid gjennomføring. All ære til dem.

Av Anna Young
Publisert 28. juni 2022 10:49 - Sist endret 26. aug. 2022 12:41