NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research

I perioden 2016-2018 er Beatrice Halsaa (STK) og Anka Ryall (UiT) ansvarlige redaktører for NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research.

Volume 24, Issue 1, 2016, Routledge.

Redaksjonen

Beatrice Halsaa, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Anka Ryall, professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning i Tromsø er ansvarlige redaktører for Nordic Journal of Feminist and Gender Research - NORA. Redaktørene ønsker  å gjøre tidsskriftet relevant for brede faggrupper, og vil legge vekt på en form og et innhold som avspeiler denne intensjonen.

I redaksjonen forøvrig: Universitetslektor Elisabet Rogg er redaksjonssekretær, Siri Øyslebø Sørensen, Senter for kjønnsforskning, NTNU er bokredaktør. Junior editorial board består av fire ph.d.-kandidater fra STK: Solveig Laugerud, Reinert Skumsnes og Anna Young, samt Amund Hoffart ved Universitetet i Örebro.

Planen er å gi ut fire numre i året, hvorav ett temanummer. Tidsskriftet er engelskspråklig.

 

 

Publisert 16. mars 2016 09:48 - Sist endret 22. apr. 2020 10:22