Tidsskrift for kjønnsforskning i Norge

I perioden 2017-2018 er Helene Aarseth (STK) og Sara Orning (STK/NTNU) ansvarlige redaktører for tidsskriftet Tidsskrift for kjønnsforskning i Norge.

Tidsskrift for kjønnsforskning er et tverrfaglig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra feltet. Tidsskriftet ble startet under navnet Kvinneforskning i 1977 og endret navn til Tidsskrift for kjønnsforskning i 2005.

Tidsskriftet publiserer artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser, både som temahefter og i åpne hefter. Tidsskriftets hovedseksjon er fagvurderingsbasert.

Publisert 30. aug. 2018 15:30 - Sist endret 28. sep. 2018 08:44