Aktuelt - Side 2

Publisert 6. mai 2019 14:05

Hvilken rolle spiller kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter i den høyrepopulistiske fortellingen om opprettholdelsen av nasjonen? Spørsmålet kan tilspisses til hvorfor det opp gjennom historien har vært så avgjørende for staten å kontrollere kvinners kropper?

Publisert 6. mai 2019 13:59

Reinert Skumsnes mener Paula Sabloff's forskningsartikkel er interessant, men sier at den også har svakheter. – Jeg tviler ikke på at de kongelige kvinnene fikk påvirke, men det var nok store individuelle forskjeller mellom de ulike dronningene, sier Skumsnes. Han savner en mer tydelig link til kildene og informasjon om hvordan forskerne har kommet fram til svarene sine.

Publisert 21. mars 2019 09:28

– Noen tror at det med kjærlighet er så privat og mykt, og at det ikke har noe med politikk å gjøre. Men dette har å gjøre med sammenhengen mellom kjønn og klasse. Ekteskap og partnervalg er en sentral mekanisme i samfunnets reproduksjon, sier Øystein Gullvåg Holter.

Publisert 14. mars 2019 10:43

Hva får en feminist et stykke over midtlivet til å sitte klistret til skjermen kveld etter kveld for å se en tv-serie, et tradisjonelt slektsdrama som handler om en prest, en såkalt karismatisk, hvit patriarks makt-, sex- og samlivskvaler?

Publisert 11. mars 2019 14:06

Hva borgerlige kvinner snakker om når de snakker om likestilling.

Publisert 11. mars 2019 10:09

Forsker Line Nyhagen har sammenliknet religiøse og sekulære syn på feminisme. Hun fant at ytterpunktene kan hindre både likestilling og inkludering.

Publisert 11. mars 2019 10:04

Den nye doktorgradsavhandlingen til Anne Bitsch, samfunnsgeograf og forfatter, viser at følelser påvirker rettens hverdagsliv generelt, og utfallet i voldtektssaker spesielt.

Publisert 7. mars 2019 09:25

Vilde Pettersen forsker på den fryktede anarkisten Emma Goldman, som egentlig var pasifist, forkjemper for homofiles rettigheter og Ibsen-fan.

Publisert 25. feb. 2019 13:49

Forsvaret må gi sine ledere kunnskap om hvorfor seksuell trakassering skjer, mener forsker Ulla-Britt Lilleaas. Hun har ikke tro på at en holdningskampanje vil føre til de store endringene.

Publisert 18. feb. 2019 09:25

Harriet Bjerrum Nielsen mener at Stoltenberg-utvalgets rapport måler betydningen av kjønn på en ensidig måte: «Kvalitative studier tyder på at det er en stille revolusjon på gang – som vi voksne spenner ben for ved å hausse kjønnsforskjellen voldsomt opp».

Publisert 18. feb. 2019 09:12

Er akademia fortsatt et mannsfellesskap – både når det kommer til kjønns(u)balanse og kultur? Og hva gjør egentlig en skjev kjønnsbalanse med kulturen i akademia? Forskerne Øystein G. Holter, Anna Wahl og Charlotte Holgersson svarer på spørsmålene i denne interessante filmen laget av Universitetet i Agder.

Publisert 11. feb. 2019 09:18

Helene Aarseth, leder ved Senter for tverrfaglige kjønnsforsking ved Universitetet i Oslo, synes det er skremmende at kjønnsstudier fjernes i Ungarn og andre deler av verden. Hun tror ikke det er tilfeldig at nettopp kjønnsstudier rammes av Orbán-regjeringens politikk.

Publisert 1. feb. 2019 14:20

Mandag legger Stoltenberg-utvalget fram sin rapport om kjønnsforskjellene i skolen. Forskere håper at rapporten inneholder forslag som ser på læringspress og andre sider ved barns skolehverdag i tillegg.

Publisert 29. jan. 2019 12:56

Er trakassering og vold en forutsetning for seksuell forførelse? Den tyske forfatter Svenja Flasspöhler har i forbindelse med en bokutgivelse uttalt til Weekendavisen at Metoo har vist at kvinner gjør seg til ofre, og at i «en verden uten chikane og vold» vil forførelse ikke kunne eksistere, fordi enhver forførelse innebærer en grenseoverskridelse.

Publisert 11. jan. 2019 14:03

Kirsten Thorsen, Margery Vibe Skagen og Wencke Mühleisen er gjester i episode 17 av Kildens podkast Kjønnsavdelingen. Her svarer de på spørsmålet: Hva skjer med kjønnsrollene når vi blir eldre?

Publisert 18. des. 2018 10:11

Å bli forlatt, sviktet, bedratt. Å forlate, svikte og bedra. Det er så alminnelige erfaringer at det er vanskelig å forestille seg livsfortellinger som ikke rommer dette.

Publisert 28. nov. 2018 09:20

En nasjonal kartlegging av seksuell trakassering i akademia må ikke bli sett på som et problem som kan bli potensielt pinlig for institusjonene. Det er på høy tid at vi får en samlet oversikt over omfang, skriver Øystein Gullvåg Holter.

Publisert 7. nov. 2018 13:19

I dette innlegget påpeker Øystein Gullvåg Holter at liten grad av likestilling i et samfunn går sammen med stor grad av kjønnsdeling, selv om det finnes unntak til denne regelen.

Publisert 7. nov. 2018 09:28

«Det er en egen mannstype … Det handler om å drepe - og samtidig være ålreit … Norge er blitt soft … Big boys rule …».

Publisert 30. okt. 2018 09:10

Øystein Gullvåg Holter spør: Hvorfor skal vi tilbake til et evig mantra om at kvinner, likestilling og feminisme har skylden for at menn faller utenfor?

Publisert 23. okt. 2018 08:48

Førespurnaden frå Senter for tverrfagleg kjønnsforsking om på nytt å få innføra ei ordning med vald leiing, blir handsama for opne dører i universitetsstyret tysdag 23. oktober.

Publisert 5. okt. 2018 09:43

– Sør- og Vestlandet er fremdeles preget av tradisjonelle kjønnsroller og lav likestilling, og majoriteten tar kjønnsrollene for gitt. Det kan bety at seksuell trakassering ansees som noe uunngåelig og naturgitt, og at det derfor ikke vies så stor oppmerksomhet, sier forsker Ulla-Britt Lilleaas.

Publisert 4. okt. 2018 10:06

Over 60 prosent av studentene er kvinner. Vedvarende kjønnskjevhet i toppen innen høyere utdanning vil være et demokratisk problem, understreker tre professorer og en prodekan på Universitetet i Oslo.

Publisert 25. sep. 2018 16:14

En skeiv kvinnelig sextrakasserer, tafser, grafser eller overgriper - kommer hen i en helt annen kategori enn en mannlig sådan? Er seksuell maktmisbruk og trakassering direkte sammenlignbart uavhengig av kjønn og seksuell smak?

Publisert 25. sep. 2018 16:01

Anne-Jorunn Berg mener budskapet i reklamen hører fortiden til.