I media

Publisert 5. okt. 2018 09:43

– Sør- og Vestlandet er fremdeles preget av tradisjonelle kjønnsroller og lav likestilling, og majoriteten tar kjønnsrollene for gitt. Det kan bety at seksuell trakassering ansees som noe uunngåelig og naturgitt, og at det derfor ikke vies så stor oppmerksomhet, sier forsker Ulla-Britt Lilleaas.

Publisert 4. okt. 2018 10:06

Over 60 prosent av studentene er kvinner. Vedvarende kjønnskjevhet i toppen innen høyere utdanning vil være et demokratisk problem, understreker tre professorer og en prodekan på Universitetet i Oslo.

Publisert 25. sep. 2018 16:14

En skeiv kvinnelig sextrakasserer, tafser, grafser eller overgriper - kommer hen i en helt annen kategori enn en mannlig sådan? Er seksuell maktmisbruk og trakassering direkte sammenlignbart uavhengig av kjønn og seksuell smak?

Publisert 25. sep. 2018 16:01

Anne-Jorunn Berg mener budskapet i reklamen hører fortiden til.

Publisert 12. sep. 2018 15:28

I Norge har større klasser og tidlig skolestart medført et større behov for disciplinering. Og her kan det være fristende at bruge pigerne som hjælpelærere. Men det kan få konsekvenser for ligestillingen, frygter Harriet Bjerrum Nielsen.

Publisert 28. aug. 2018 13:48

Harriet Bjerrum Nilsen mener at jo strengere krav som stilles i skolen til å sitte stille og til å kontrollere egen atferd og jobbe med abstrakte ting, jo mer slår barnas modenhet og deres hjemmebakgrunn gjennom. Hun tror at dagens skole kommer til å øke klasseforskjellene.

Publisert 21. aug. 2018 15:01

Ulla Britt Lilleaas reagerer spesielt på det punktet om «å ikke ta gutter seriøst» fordi som helt ny, som de jentene som kommer i førstegangstjenesten er, så er det vanskelig å vite hva som forventes og hvor grensene går.

Publisert 14. aug. 2018 09:20

Wencke Mühleisen hevder det er tid for et oppgjør med den sexistiske fortellingen om klimakteriet.

Publisert 3. juli 2018 14:30

Eiendomsutvikling er en konservativ bransje – i hvert fall i Norge – og politikere er helt uten visjoner og vilje til «å gripe inn i markedet». Jeg tenker at det er et soleklart feministisk krav å fremme felleskapsorienterte boformer!

demonstrasjon
Publisert 15. mai 2018 09:31

Forsøk å si «patriarkat». Er jeg alene om fornemmelsen av grus i munnen?

Publisert 19. apr. 2018 16:19

Stipendiat Anne Bitsch skriver i Klassekampen om om hvordan forskerens følelser blir sett ned på i metodelitteraturen, men at kontakt med følelsene kan gi bedre forskere og bedre forskning. Forskerforum har republisert saken.

Publisert 26. mars 2018 15:22

Hva med flørten? Må vi heretter be daten signere en skriftlig erklæring før vi kysser hen for ikke å bli kastet i klørne på Metoo-ekstremister?

Publisert 13. mars 2018 14:13

Hvorfor kan menn kle av seg på overkroppen, men ikke kvinner? Kvinnene i Free the Nipple-bevegelsen kler av seg i feminismens navn.

– Folk vil alltid kle av seg på internett, av ulike grunner. Det at vi gjør det på internett men ikke i vårt virkelige liv, i parken om sommeren for eksempel, er et paradoks, sier Hannah Helseth, universitetslektor ved STK, til Universitas.

Publisert 27. feb. 2018 14:38

Episodebeskrivelse:

Professor emerita Harriet Bjerrum Nielsen har kjøpt enveis billett til Hellas, men først skal hun hjelpe oss i Salongen forsone oss med at tida bare fortsetter å renne ut. Og at barndommen aldri kommer tilbake - og for framtidige generasjoner, kanskje ikke i det hele tatt, med tanke på dagens skolevesen. Resultat: Livsudugelige mennesker. Hjelp.

 

demonstasjon mot voldtekt
Publisert 13. feb. 2018 11:19

Metoo-debatten har satt søkelys på at det eksisterer en underbelyst kjønnskultur der menn med makt utnytter sin posisjon til å seksualisere, trakassere og forgripe seg på særlig unge kvinner.

Publisert 7. feb. 2018 13:45

PORTRETT: Professor Harriet Bjerrum Nielsen har vært klasseromsforsker siden hun selv var barn, og har ingen planer om å gi seg. Når hun nå blir pensjonist, ser hun med bekymring på utviklingen for de aller yngste i skolen.

Les intervjuet med Harriet Bjerrum Nielsen, professor og tidligere senterleder ved STK, i Uniforum

Publisert 7. feb. 2018 13:41

Gjelder det egne regler for teorier som har definert seg som allierte med minoriteter og undertrykte? Helene Aarseth fortsetter debatten om interseksjonalitet i Kilden kjønnsforskning.no. Her svarer hun Lene Myong, Stine Helena Bang Svendsen og Janneke van der Ros.

#metoo
Publisert 19. des. 2017 14:35

”Metoo”kampanjen viser at seksuell trakassering er utbredt i norsk arbeidsliv, med seksualisert språkbruk, uønsket berøring, overgrep og voldtekt. Få har tatt til orde for ledelsens ansvar for det som skjer på arbeidsplassen, skrev Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen til Dagens Næringsliv lørdag 16. desember

Publisert 19. des. 2017 13:42

I 2016 skrev historiker Trine Rogg Korsvik og Guro Bøe Linnet en rapport om kvinnesituasjonen på Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo, på oppdrag fra fakultetet. Mandag 18.desember ble rapporten Juss og kjønn omsider offentliggjort.

baby som leker
Publisert 19. des. 2017 10:18

Det er rart å tenke på at leketøysbutikkene på 1970-tallet var mindre kjønnssegregerte enn dagens.

Publisert 18. des. 2017 13:07

I kjølvannet av Metoo-debatten advarer NTNU-professor Leif Edward Ottesen Kennair mot «uro rundt mannlig seksualitet». – En tilnærming som hører fortiden til, svarer UiO-professor Ulla-Britt Lilleaas i Dagens Næringsliv.

Publisert 29. nov. 2017 12:43
Etter innføringen av allmenn verneplikt er det mye å glede seg over for likestillingsentusiaster. Men laurbærene er ikke egnet å hvile på, skriver Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas, forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning til Forsvarets Forum.
Veggkunst
Publisert 21. nov. 2017 10:54

En ny tenkemåte begynner å sette sitt preg på den offentlige samtalen. I denne tenkemåten blir mennesker først og fremst utgaver av en identitetskategori. Man er «hvit», «mann», «middelklasse» eller «heterofil». I særlig uheldige tilfeller er man alt dette samtidig, skriver Helene Aarseth i en kronikk i Klassekampen

Publisert 20. nov. 2017 11:34

Er du helt utslitt, men føler du mangler feberen for å kunne ta ut en egenmelding? Eller går du og frykter for at du snart møter veggen på grunn av stress?

Ulla-Britt Lilleaas ved  STK har forsket på forskjellene i sykefravær mellom kvinner og menn. Hun sier at til KK at man ikke skal vente for lenge med å oppsøke lege eller ta seg en pause, samtidig som det er viktig å huske på at det ikke alltid er det å bli hjemme som er mest gunstig for helsa.

 

Publisert 20. nov. 2017 11:30

Forsker Tone Brekke, ved STK, mener det er viktig å kombinere bildekampanjer i sosiale medier med grundige diskusjoner om kroppspress.

– Men jeg savner den litt mer samfunnskritiske forståelsen av hva disse bildene er et uttrykk for. Det handler ikke om å være moralistisk eller puritansk, men vi er mer omgitt av kroppspress i dag enn noensinne, blant annet gjennom de sosiale mediene, sier Brekke til Agderposten