I media

Publisert 17. okt. 2019 15:30

Problemet med den standardiserte forskning er ikke at den finnes og brukes, men at den oppfører seg som en gjøkunge som skyver bort alle andre kunnskapskilder – og at så mange politikere ganske ukritisk har godtatt dens krav om å ha definisjonsrett for hva som er gyldig evidens og gode beslutningsgrunnlag, hevder Harriet Bjerrum Nielsen.

Henter forslag fra Google
Publisert 20. sep. 2019 13:29

– Når studentene ikke møter kvinnelige filosofer i pensumlitteraturen, gir det inntrykk av at det ikke finnes noen kvinnelige filosofer av betydning. Når lærebøkene er skrevet av fagfilosofer, er jo studentene i god tro, og en ond sirkel av selvefererende inkompetanse kan oppstå, sier Tove Pettersen.

Publisert 20. sep. 2019 10:29

According to research by Norwegian sociologist and men's studies expert Øystein Gullvåg Holter, there is a direct correlation between the state of gender equality in a country and male well-being, as measured by factors such a welfare, mental health, fertility and suicide. Men (and women) in more gender-equal countries in Europe are less likely to get divorced, be depressed or die as a result of violence.

Publisert 13. sep. 2019 14:22

Har vi et likestillingsproblem i lokalpolitikken? Tidsskrift for kjønnsforskning har sett nærmere på kvinneandelen i kommunestyrene. Hør opptak av deler av lanseringsseminaret, med Marte Winsvold, Beatrice Halsaa, Anette Trettebergstuen, Aase Marthe Horrigmo, Marian Hussein, Johannes Bergh og Marie Simonsen.

Publisert 9. sep. 2019 13:52

– Når offer og overgripar kjenner kvarandre, er det ikkje sikkert ein vil melda frå til politiet, sjølv om noko straffbart har hendt. På eit universitet kan det også vera personlege interesser som spelar inn, seier stipendiat Maria Hansen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Publisert 26. aug. 2019 10:36

Det er underlig: Anklagene om «politisk korrekthet», som en gang var høyresidens forsøk på stigmatisering av venstresiden, er blitt erstattet av anklager om «identitetspolitikk». Dette har som mål aggressivt å diskreditere minoriteters politiske krav.

Bildet kan inneholde: tekst, media, font, linje, avis.
Publisert 6. aug. 2019 10:05

Tone ­Irene Brekke ser at Wikipedia på line med historia elles, er emne for det ho kaller «episte­mologisk urettferd».

Publisert 28. juli 2019 14:16

Lett oppoverbakke i marka på sykkel, løv- og grantrær som en frodig hall rundt, utsyn mot åser og blåner, duften av saftige markblomster i veikanten. Dypt trekkes den blomstermettede luften ned i lungene, vidt pumpes det saliggjørende blodet vitalt gjennom kroppen. Kraften i lendene, i hendene som holder styret - og håpet mennesket ikke kan være foruten - som særlig banker når den nordiske sommeren er på sitt mest henrivende - det aldri svinnende håpet om å bli møtt i kjærlighet, i pur lyst.

Publisert 17. juni 2019 13:02

Om Stoltenbergutvalget var bredt sammensatt, kommer an på øynene som ser. Fra vårt utsiktspunkt var utvalget særdeles snevert sammensatt. Det manglet kjønnsforskningskompetanse, det deltok ingen lærere med praktisk pedagogisk erfaring fra barnehage eller grunnskole, og det var oppsiktsvekkende ensidig når det gjelder de deltakende forskeres kunnskapssyn og forskningsbakgrunn, hevder Harriet Bjerrum Nielsen og Kirsti Malterud.

Publisert 7. juni 2019 13:44

Denne våren har to av landets sju kjønnsforskningssentre fått nye ledere: Helene Aarseth er tilsatt som leder ved Senter for tverrfaglige kjønnsstudier (STK), Universitetet i Oslo, og Hege Andreassen har fra 2. mai styrt skuta ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiT Norges arktiske universitet.

Publisert 7. juni 2019 08:59

Seksuell frigjøring og brudd med kulturelle normer. I kjølvannet fulgte kvinnebevegelser, feminisme og likestillingpolitikk. Trine Rogg Korsvik og Beatrice Halsaa belyser arven etter 68-ernes opprør.

Publisert 6. juni 2019 13:47

I Undervisningsplikten, episode 11, er Helene Aarseth gjest på kontoret til studiedekan Gunn Enli, og snakker om kjønn, forskningens påvirkning på politikk og finanselitens familiekulturer.

Publisert 28. mai 2019 13:53

Brennpunkts redaksjon har ikke tatt innover seg det som var kjernen i kritikken, sier Harriet Bjerrum Nielsen.

Publisert 22. mai 2019 10:57

Nettoeffekten av denne typen unyansert, selektiv og tendensiøs omgang med fakta er at NRK sprer desinformasjon, noe som igjen kan nøre opp under populisme og mistillit i det offentlige ordskiftet, mener Harriet Bjerrum Nielsen.

Publisert 22. mai 2019 10:52

Øystein Gullvåg Holter mener kjønnsforskningen har blitt bedre – menn er mer med i forskningsmaterialet og beskrives mer nyansert. – Samtidig som det er klart at vi trenger flere mannlige forskere som ser saken innenfra. På UiO tar vi nå nye initiativ for å få mer fokus på gutter, menn og maskulinitet, sier han.

Publisert 10. mai 2019 12:51

Harriet Bjerrum Nielsen deltar i Dagsnytt 18 og kommenterer dokumentaren Kjønnskampen, nylig visst på NRK1.

Publisert 6. mai 2019 14:05

Hvilken rolle spiller kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter i den høyrepopulistiske fortellingen om opprettholdelsen av nasjonen? Spørsmålet kan tilspisses til hvorfor det opp gjennom historien har vært så avgjørende for staten å kontrollere kvinners kropper?

Publisert 6. mai 2019 13:59

Reinert Skumsnes mener Paula Sabloff's forskningsartikkel er interessant, men sier at den også har svakheter. – Jeg tviler ikke på at de kongelige kvinnene fikk påvirke, men det var nok store individuelle forskjeller mellom de ulike dronningene, sier Skumsnes. Han savner en mer tydelig link til kildene og informasjon om hvordan forskerne har kommet fram til svarene sine.

Publisert 21. mars 2019 09:28

– Noen tror at det med kjærlighet er så privat og mykt, og at det ikke har noe med politikk å gjøre. Men dette har å gjøre med sammenhengen mellom kjønn og klasse. Ekteskap og partnervalg er en sentral mekanisme i samfunnets reproduksjon, sier Øystein Gullvåg Holter.

Publisert 14. mars 2019 10:43

Hva får en feminist et stykke over midtlivet til å sitte klistret til skjermen kveld etter kveld for å se en tv-serie, et tradisjonelt slektsdrama som handler om en prest, en såkalt karismatisk, hvit patriarks makt-, sex- og samlivskvaler?

Publisert 11. mars 2019 14:06

Hva borgerlige kvinner snakker om når de snakker om likestilling.

Publisert 11. mars 2019 10:09

Forsker Line Nyhagen har sammenliknet religiøse og sekulære syn på feminisme. Hun fant at ytterpunktene kan hindre både likestilling og inkludering.

Publisert 11. mars 2019 10:04

Den nye doktorgradsavhandlingen til Anne Bitsch, samfunnsgeograf og forfatter, viser at følelser påvirker rettens hverdagsliv generelt, og utfallet i voldtektssaker spesielt.

Publisert 7. mars 2019 09:25

Vilde Pettersen forsker på den fryktede anarkisten Emma Goldman, som egentlig var pasifist, forkjemper for homofiles rettigheter og Ibsen-fan.

Publisert 25. feb. 2019 13:49

Forsvaret må gi sine ledere kunnskap om hvorfor seksuell trakassering skjer, mener forsker Ulla-Britt Lilleaas. Hun har ikke tro på at en holdningskampanje vil føre til de store endringene.