2020

Sist endret 30. jan. 2020 15:47 av Reinert Vikjord Skumsnes

Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas spør hvorfor det er så få kvinner i Utrykningsenheten (UEH) i Vest politidistrikt? Det handler om kultur – mannskultur, ledelseskultur, varslerkultur, «metoo» og «cop couples».

Sist endret 7. jan. 2020 13:43 av Reinert Vikjord Skumsnes

I denne teksten søker Wencke Mühleisen elskerinnens posisjon, og konkluderer med at den yngre elskerinnen fortjener interesse, analyser og forskning, som løfter henne ut av det monogame paridealets underbelyste skyggedal.

Sist endret 9. mars 2020 16:19 av Reinert Vikjord Skumsnes

8. mars deltok Inger Skjelsbæk i NRK P2 sitt program Desse dagar, og snakket blant annet om kvinnedagen og kvinners erfaringer i krig.

Sist endret 13. jan. 2020 11:05 av Reinert Vikjord Skumsnes

– Forskning viser at menn i høyere grad enn kvinner snakker seg selv opp, mens kvinner i høyere grad snakker seg selv ned. Når jeg sier «i høyere grad» er det fordi det i noen tilfeller kan være omvendt: jeg tror at vi alle kjenner eksempler på dette, sier Lund.

Sist endret 2. mars 2020 14:29 av Reinert Vikjord Skumsnes

Debatten fortsetter, og Kirsti Malterud og Harriet Bjerrum Nielsen svarer: – Vi ser en uheldig polarisering av debatten, og den gjelder troen på at det «er bred enighet» om at evidensbevegelsens metoder er vitenskapelige, mens alle andre er ideologiske.

Sist endret 7. jan. 2020 09:33 av Reinert Vikjord Skumsnes

Vi kan identifisere tre forhold som indikerer svakere muligheter i akademia for kvinner enn menn, skriver Øystein Gullvåg Holter og Knut Liestøl.

Sist endret 17. feb. 2020 16:13 av Reinert Vikjord Skumsnes

Hvorfor vekker kvinnelige leseres preferanser min indre kvinneforakt?

Sist endret 24. jan. 2020 14:23 av Reinert Vikjord Skumsnes

«Vi vil advare mot en optimistisk tro på at utfordringene for kvinner er begrenset til de mest mannsdominerte områdene av akademia», skriver Øystein Gullvåg Holter og Knut Liestøl.

Sist endret 26. feb. 2020 09:45 av Reinert Vikjord Skumsnes

Hvordan vet vi at vi måler og veier de riktige tingene? Hvordan er vi sikker på at den formen for forskning vi bedriver er egnet til å finne ut av det vi ønsker å finne ut av? Harriet Bjerrum Nielsen, professor emerita ved Universitetet i Oslo, og Kirsti Malterud, professor emerita ved Universitetet i Bergen, har kritisert Stoltenbergutvalget for deres kunnskapssyn og det vitenskapelige synet som ligger til grunn for deres rapport om kjønn og skolen. Lektor Lomsdalen har invitert Kirsti og Harriet til sin podkast for å snakke mer om dette.

Sist endret 2. apr. 2020 10:27 av Reinert Vikjord Skumsnes

Årets kvinnedagsseminar på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning er en rekke korte foredrag med påfølgende debatt. Helene O. Langås skal presentere sitt etnografiske arbeid i et nettforum av sinte menn.

Sist endret 1. apr. 2020 08:41 av Reinert Vikjord Skumsnes

Professor emeritus Øystein Gullvåg Holter fremhever behovet for mer kunnskap om seksuell trakassering, og vil ha flere menn med i analyser og tiltak.