Er kjønnsforskningen i ferd med å gi opp sitt prosjekt om å endre samfunnet?

Vi trenger steder der det er mulig å stille spørsmål ved styringssystemene og deres idégrunnlag. Kjønnsforskningen er et slikt sted, skriver Helene Aarseth i en kronikk på Kilden.

Kjønnsforskningen har alltid ridd to hester. Den har både spilt på lag med myndighetene og er fundert i en akademisk samfunnskritikk. Mye tyder på at dette gir oss et fortrinn sammenlignet med andre humanistiske og «myke» samfunnsfag. Men hva skjer med denne strategien i tellekantene og konkurransesamfunnets tid? Er vi i ferd med å undergrave vårt egentlige prosjekt: samfunnsendring og frigjøring?

Les hele kronikken på Kilden.

Publisert 11. des. 2020 09:46