2022

Publisert 4. aug. 2022 14:58

Flytende kjønn og seksualitet en del av feminismen? Det er da ikke noe nytt, skriver Wencke Mühleisen i Klassekampen. 

Publisert 13. juni 2022 09:22

Beret Bråten og Maja Feng Mikalsen (begge STK) har utført et forskningsprosjekt om mangfold og inkludering blant de ansatte på Universitetet i Oslo. Her finner du omtaler av rapporten i media. 

Publisert 12. mai 2022 12:23

Krigen i Ukraina har dessverre gjort seksuell vold i konfliktsituasjoner til et høyaktuelt tema. Professor Inger Skjelsbæk (STK), som forsker på nettopp dette feltet, har nylig bidratt til en rekke mediasaker nasjonalt og internasjonalt om situasjonen i Ukraina, og de kjønnede dimensjonene av krig og konflikt mer generelt. 

Publisert 12. mai 2022 12:22

Vårt Land skriver om Sofie Braut, som velger å leve med mannen som overhodet i familien. Jorunn Økland (STK) kommenterer at valget om å underordne seg på denne måten handler om estetikk og iscenesettelse. 

Publisert 9. mai 2022 12:57

De etiske, rettslige og sosiale dilemmaene knyttet til kommersiell surrogati blir gjennom krigen i Ukraina på dramatisk vis lagt åpent, skriver Wencke Mühleisen i Klassekampen. 

Publisert 29. mars 2022 08:59

En krig produserer alltid autoritære hierarkier mellom kvinner og menn, skriver Wencke Mühleisen i Klassekampen. 

Publisert 28. mars 2022 10:44

Soldater, flyktninger, ofre og mødre: Vi må lytte til historiene om kvinnenes krig i Ukraina, skriver Inger Skjelsbæk (STK) i Agenda Magasin. 

Publisert 25. mars 2022 15:15

– Mangfald handlar ikkje berre om at ein ikkje skal forskjellsbehandle, men også om at eit mangfald av perspektiv gjer noko med kvaliteten i det universiteta driv med, seier Beret Bråten (STK) til kifinfo.no.

Publisert 21. feb. 2022 13:36

Å ha kunnskap om identitetspolitikkens historie er avgjørende for å ikke trekke opp stigen etter seg når egen kategori har fått en plass ved bordet, skriver Wencke Mühleisen i Klassekampen. 

Publisert 10. jan. 2022 10:12

I okkupasjonstid blir kvinners seksualitet bærere av det nasjonale, skriver Wencke Mühleisen i Klassekampen. 

Publisert 3. jan. 2022 15:14

Mia (23) identifiserer seg som demiseksuell. –Vi trenger alle de ulike seksualitetene, for det bidrar til å normalisere at det er helt i orden ikke å ha lyst på sex, sier Sunniva Árja Tobiasen (STK) til Romerikes Blad. 

Publisert 3. jan. 2022 10:26

Det er mulig å skape et større rom for å ivareta og dyrke frem lokalt forankrede forsknings­talenter, og slik bevare Norge som aktiv bidragende kunnskaps­nasjon, skriver professor emerita Harriet Bjerrum Nielsen (STK) i Khrono.