Er likestilling i forskning ferdig nå?

Forskningsrådets likestillingsprogram Balanse feirer ti år. Hva har det ført til, og hva har oppstått i kjølvannet av programmet? Beret Bråten (STK) er blant forskerne som uttaler seg til KIFinfo. 

«Beret Bråten leder prosjektet Balanse-innsikter ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo (UiO). Dette er også et Balanse-prosjekt, men prosjektet undersøker hva det tiårige programmet har ført til av nye innsikter.

Så langt har Bråten blant annet gjennomgått sluttrapportene til 11 Balanse-prosjekter som ble gjennomført og avsluttet i årene fram til og med 2019.

– Vi vil seinere gjøre det samme med ytterligere 20 tiltaksprosjekter, som er ferdige i år og neste år. Det blir spennende å undersøke om og hvordan det kan ha skjedd endringer i tilnærminger i prosjektene underveis i Balanse-programmets tiårige periode.

– Ambisjonen er å sammenholde erfaringer fra tiltaksprosjekter med resultater fra forskningsprosjekter, som utforsker mer overordnede utviklingstrekk i akademia og vilkårene for likestilling.

Et viktig spørsmål, mener Bråten, men som ikke kan besvares enda, er hva slike enkelt-tiltak kan bety i den store sammenhengen.

– Men dette er ingen effekt-evaluering, det er ikke tematikken egnet for. Da må man klare å isolere effekten av et tiltak som settes inn, og det er krevende. Det er mange ulike elementer, i tillegg til tiltakene, som påvirker utviklingen av likestilling og kjønnsbalanse i akademia.

– Dette er mer en overordnet studie av tilnærminger og erfaringer i Balanse-prosjekter. Vi ser på hvordan problemet mangel på likestilling og kjønnsbalanse forstås i tiltakene, og diskuterer implikasjonen av disse forståelsene; hva er det prosjektene ser og ikke ser? Hva blir synlig og usynlig?»

Les hele saken på kifinfo.no

Publisert 25. nov. 2022 12:31 - Sist endret 25. nov. 2022 12:31