2021

Sist endret 26. feb. 2021 11:17 av Anna Young

Den franske filosofen Simone de Beauvoirs analyse av kvinneundertrykkelse kan brukes til å forklare undertrykkelse av eldre også i dag, sier Tove Pettersen (STK). 

Sist endret 25. mai 2021 11:01 av Anna Young

Når universiteter og høgskoler jobber med etnisk mangfold, er det gjerne gjennom internasjonalisering. – I Norge er vi på ingen måte ferdig med å diskutere hva mangfold betyr, sier Beret Bråten (STK) til kifinfo.no.

Sist endret 9. apr. 2021 08:55 av Anna Young

Kristin Engh Førde (STK) forsker på norske kvinner som vurderer å fryse ned eggene sine. –Av dem som faktisk har fryst ned egg, sier alle at de håper at de ikke får bruk for dem, sier hun til Morgenbladet.

Sist endret 12. okt. 2021 09:29 av Anna Young

Kristin Engh Førde (STK) forsker på norske kvinner som vurderer å fryse ned eggene sine. I en sak i VG om kvinner som får barn i tenårene, forklarer Førde hvorfor de fleste i dag venter lenger med å etablere seg. 

Sist endret 16. mars 2021 12:15 av Anna Young

Vold mot kvinner, likelønn, abort, porno og diskriminering av minoritetsgrupper er saker vi må stå opp for også i dag, mener seks forskere på kvinnedagen. – 8. mars handler om å kjempe mot alle former for diskriminering, sier Reinert Skumsnes, postdoktor ved STK, til Kilden.

Sist endret 11. mars 2021 12:06 av Anna Young

Menn mister jobben og blir mer syke av koronavirus. Likevel er kvinner mer utsatt enn før koronapandemien på flere områder, ifølge studentforeningen Jurk. I denne saken i Universitas uttaler også senterleder ved STK Inger Skjelsbæk seg om koronapandemiens kjønnede konsekvenser.

Sist endret 28. juni 2021 14:55 av Anna Young

Jussprofessor Benedikte Moltumyr Høgbergs utspill om at kvinner er et større problem for kvinners akademiske karriere enn menn, har vakt oppsikt. Øystein Gullvåg Holter (STK) er blant forskerne som kommenterer på dette utspillet i Khrono.  

Sist endret 16. mars 2021 12:13 av Anna Young

Folk i arbeideryrker har vært spesielt utsatt under koronapandemien, men arbeiderklassen kom dårlig ut av byrdefordelingen lenge før pandemien traff landet. Vil disse sosiale ulikhetene vedvare også etter pandemien? spør Jørn Ljunggren (STK) på frifagbevegelse.no. 

Sist endret 12. jan. 2021 08:53 av Anna Young

Professor Inger Skjelsbæk opplevde å få vidt forskjellige vurderinger av samme prosjektsøknad hos Forskningsrådet og ERC, forteller hun i Khrono. 

Sist endret 16. mars 2021 12:12 av Anna Young

I 1954 skrev Simone de Beauvoir «De uadskillelige», en kortroman inspirert av vennskapet med Elisabeth Lacoin, men først i fjor ble den utgitt, og nå er den tilgjengelig i norsk oversettelse. I denne saken i Klassekampen uttaler Tove Pettersen (STK) seg om betydningen av dette vennskapet for Beauvoir, og hvordan verket belyser Det annet kjønn.

Sist endret 28. juni 2021 10:46 av Anna Young

Sommeren er tosomhetens årstid. Men hva med dem som er alene, spør Wencke Mühleisen i Klassekampen. 

Sist endret 1. feb. 2021 13:07 av Anna Young

Frykt for tap av maskulinitet står sentralt i høyrepopulismens verdensbilde, skriver Wencke Mühleisen i Klassekampen. 

Sist endret 26. aug. 2021 13:55 av Anna Young

Beret Bråten og Maja Feng Mikalsen (STK) har fått i oppdrag å kartlegge utfordringene på UiO når det kommer til mangfold og inkludering. Denne uka sender de ut en anonym spørreundersøkelse til alle UiO-ansatte for å få innsikt i de ansattes egne perspektiver og erfaringer på dette feltet.

Sist endret 22. apr. 2021 12:55 av Anna Young

I ukens episode av podkasten Helhjerta, snakker Beret Bråten (STK) om omsorg til pasienter i siste fase av livet i et flerkulturelt samfunn. 

Sist endret 26. apr. 2021 12:37 av Anna Young

Tove Pettersen (STK) og Monica Roland (OsloMet) har gjestet Deichman Majorstuens podkast Filosofen inviterer for å snakke om kjærlighet fra et filosofisk perspektiv.

Sist endret 9. sep. 2021 12:40 av Anna Young

Beret Bråten og Maja Feng Mikalsen (STK) har fått i oppdrag å kartlegge utfordringene på UiO når det kommer til mangfold, men spørreundersøkelsen som skulle sendes til alle UiO-ansatte har blitt forsinket. En e-post sendt i lederlinjen skal ha utløst en «tenkepause» hos UiO-ledelsen, skriver Uniforum. 

Sist endret 3. mai 2021 19:14 av Anna Young

«Rødstrømperne» sprengte rammer og brøt med patriarkatets helligste bånd, skriver Wencke Mühleisen i Klassekampen. 

Sist endret 25. jan. 2021 12:48 av Anna Young

Rebecca Lund (STK) har skrevet en «røff guide» til Sandra Harding og feministisk vitenskapsteori for Salongen. 

Sist endret 9. sep. 2021 14:55 av Anna Young

Denne uka har sosiale medier over hele verden gjort det mulig for brukerne å skrive hvilket kjønn de identifiserer seg med. Hun/han/hen eller de/dem. – Det viktige her er at riktig bruk av personlig pronomen gir folk muligheten til å uttrykke hvem de er, og bli anerkjent for hvem de er, forteller Sara Orning (STK). 

Sist endret 2. aug. 2021 10:09 av Anna Young

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) har utnevnt en ytringsfrihetskommisjon for akademia, og peker på kansellering og scenenekt som trusler mot ytringsfriheten. Nå går flere forskere ut mot Asheims uttalelser. – Basert på det utdanningsministeren sier, kan jeg ikke se hvordan utvalget vil svare på de problemene vi står overfor, sier Jorunn Økland (STK) til Aftenposten.

Sist endret 14. sep. 2021 10:21 av Anna Young

Sonia Muñoz Llort (USN) og Sara Orning (STK) har blitt intervjuet av Kilden om artikkelen «Interseksjonelle framtidsfortellinger: Hvem får drømme om framtiden?», som de har skrevet sammen med Maria Puenchir og Inga Márjá Utsi.

Sist endret 1. feb. 2021 13:03 av Anna Young
Sist endret 18. okt. 2021 12:54 av Anna Young

Det nytter ikke å lukke øynene for at det eksisterer vesentlige sammenhenger mellom kjønn og klimakrise, skriver Wencke Mühleisen i Klassekampen. 

Sist endret 9. aug. 2021 09:52 av Anna Young

Forfatteren Friederike Mayröcker er død. Hennes mål var å forstyrre språket – og dermed vise at alt kan se helt annerledes ut enn det århundrers regler vil foreskrive oss, skriver Wencke Mühleisen i Klassekampen.