Alder og erotikk

Samlivsekspertene Frode Thuen og Peder Kjøs hevder at kvinner mister «markedsverdi» etter at de har rundet 40. Men i Norge er vi i en situasjon der stadig flere kvinner har mer enn den fruktbare kroppen å legge i potten, skriver Wencke Mühleisen i Klassekampen. 

Bildet kan inneholde: topp, panne, nese, hode, øyenbryn.

Feminist-javisst med Wencke Mühleisen.

Teksten var først på trykk i Klassekampen 13. desember 2021. 

Samlivsekspertene Frode Thuen og Peder Kjøs hevder det er meningsfylt å snakke om nære relasjoner med begreper fra markedsøkonomien: Kvinners attraktivitet er knyttet til pent og ungdommelig utseende, menns til status og penger. Det er med andre ord bare kvinner som går ut på dato en gang etter 40, om ikke før. Kjøs utdyper allmenngyldigheten i denne transhistoriske og transnasjonale påstanden ved å vise til at slik har det vært i uminnelige tider, ja tenk Berta, helt siden vi holdt til i huler! Hulemetaforen har, jeg hadde nær sagt i uminnelige tider, blitt brukt som sexistisk argument for å motarbeide alt fra kvinners stemmerett, rett til formue, utdanning eller rett til å drive med politikk - nå for å støtte opp om menns tilbøyeligheter til ungdomsfili.

Det refereres til en krysskulturell undersøkelse som viser at den ungdomsfile tendensen i menns valg av kvinner har vært konstant over tid. I følge Statistisk Sentralbyrå er dette ikke riktig. De siste 30-40 års store endringer i forholdet mellom menn og kvinner når det gjelder utdanning, yrkesdeltakelse og inntekt har nemlig hatt betydelig innvirkning på det tradisjonelle mønsteret for aldersforskjell mellom kjønnene ved ekteskapsinngåelse siden 1960-tallet. Tall fra både  2008 og 2020 viser at dette bildet endret seg vesentlig. Det er den systematiske økningen der kvinnen var eldre enn mannen, som er mest iøynefallende. I 2020 var kvinnen eldre enn mannen i hvert femte ekteskap som ble inngått.

For lekens skyld vil jeg her la meg rive med i fristelsen til å bruke begreper fra markedsøkonomien selv profilerte psykologer ikke er i stand til å forholde seg kritisk til: Både historisk og mange steder i verden i dag, er kvinners kapital fremdeles bundet utelukkende til kroppen. De mangler gjerne formelle rettigheter, utdanning, formue, status og innflytelse. Kvinner kan håpe å øke sine muligheter for forsørgelse, familiedannelse og beskyttelse med den ene aksjen: Kroppens reproduksjonsevne.

I Norge og land vi liker å sammenligne oss med tenker vi gjerne om denne situasjonen som et historisk tilbakelagt stadium, til tross for at mange utfordringer i arbeidet med likestilling gjenstår. Jeg tror ikke det er en freidig påstand å hevde at kvinner med utdanning, i stand til å forsørge seg selv og muligheter til selvrealisering på alle livets områder, ikke først og fremst søker menn som er eldre og med status og penger. Det med status og forsørgelse klarer de fleste kvinner fint selv. Det er vel snarere slik at en voksende gruppe menn ikke henger med i den økende konkurransen om høyere utdanning og jobber. Med andre ord er vi i en historisk ny situasjon der kvinner er i stand til å spille ikke bare på erotisk kapital, men også på økonomisk, intellektuell, kulturell og samfunnsmessig kapital.

Kvinner vet at de statistisk sett lever lengre enn menn, er ved bedre helse, har et større sosialt nettverk, samt er mer aktiv som eldre enn menn. De vil nok tenke seg svært godt om før de allierer seg med en mann særlig mye eldre enn dem selv. På sikt, innebærer det nemlig - for å spissformulere meg - at de vil måtte skifte bleier på den en gang så attraktive og i hvert fall i egne øyne virile alfamannen. I boken Alderdom som Simone de Beauvoir skrev for over 50 år siden, bemerker hun at tatt i betraktning at eldre menn får kroppslige besvær med lysten, møter kvinner i stedet sosiale hindre i form av diskriminerende holdninger til modne kvinners lyst. Hun mente derfor at det ideelle ville være at kvinner søker menn som er minst fem år yngre.

Beauvoir tok konsekvensen av denne innsikten ved å velge en yngre kvinnelig partner hun tilbrakte resten av livet med. Jeg har venninner som lever med kvinner og som forteller meg at det selvsagt også er vanlig med aldersforskjeller blant skeive, at den modne kvinnen som figur er en av mange forskjeller som erotiseres i den skeive kulturen. Det forstemmende med aldersforskjellen blant heteropar, er jo at normene for aldersforskjellens erotikk der krever at kvinnen er yngre. Min spådom: Når det blir færre og færre kvinner som ikke har annet enn den fruktbare kroppen å legge i potten, vil valg av yngre eller eldre partner bli uavhengig av kjønn. For størst av alt er kjærligheten - utsikter til bleieskift eller ei.

Les saken på Klassekampen.no [krever abonnement]

Publisert 13. des. 2021 13:44 - Sist endret 13. des. 2021 13:46