2019

Sist endret 11. mars 2019 14:08 av Reinert Vikjord Skumsnes

Den nye doktorgradsavhandlingen til Anne Bitsch, samfunnsgeograf og forfatter, viser at følelser påvirker rettens hverdagsliv generelt, og utfallet i voldtektssaker spesielt.

Sist endret 29. jan. 2019 12:56 av Reinert Vikjord Skumsnes

Er trakassering og vold en forutsetning for seksuell forførelse? Den tyske forfatter Svenja Flasspöhler har i forbindelse med en bokutgivelse uttalt til Weekendavisen at Metoo har vist at kvinner gjør seg til ofre, og at i «en verden uten chikane og vold» vil forførelse ikke kunne eksistere, fordi enhver forførelse innebærer en grenseoverskridelse.

Sist endret 10. mai 2019 12:51 av Reinert Vikjord Skumsnes

Harriet Bjerrum Nielsen deltar i Dagsnytt 18 og kommenterer dokumentaren Kjønnskampen, nylig visst på NRK1.

Sist endret 18. feb. 2019 09:25 av Reinert Vikjord Skumsnes

Harriet Bjerrum Nielsen mener at Stoltenberg-utvalgets rapport måler betydningen av kjønn på en ensidig måte: «Kvalitative studier tyder på at det er en stille revolusjon på gang – som vi voksne spenner ben for ved å hausse kjønnsforskjellen voldsomt opp».

Sist endret 17. juni 2019 13:04 av Reinert Vikjord Skumsnes

Om Stoltenbergutvalget var bredt sammensatt, kommer an på øynene som ser. Fra vårt utsiktspunkt var utvalget særdeles snevert sammensatt. Det manglet kjønnsforskningskompetanse, det deltok ingen lærere med praktisk pedagogisk erfaring fra barnehage eller grunnskole, og det var oppsiktsvekkende ensidig når det gjelder de deltakende forskeres kunnskapssyn og forskningsbakgrunn, hevder Harriet Bjerrum Nielsen og Kirsti Malterud.

Sist endret 17. juni 2019 13:01 av Reinert Vikjord Skumsnes
Sist endret 7. mars 2019 09:25 av Reinert Vikjord Skumsnes

Vilde Pettersen forsker på den fryktede anarkisten Emma Goldman, som egentlig var pasifist, forkjemper for homofiles rettigheter og Ibsen-fan.

Sist endret 14. mars 2019 10:43 av Reinert Vikjord Skumsnes

Hva får en feminist et stykke over midtlivet til å sitte klistret til skjermen kveld etter kveld for å se en tv-serie, et tradisjonelt slektsdrama som handler om en prest, en såkalt karismatisk, hvit patriarks makt-, sex- og samlivskvaler?

Sist endret 5. feb. 2019 08:36 av Reinert Vikjord Skumsnes

Mandag legger Stoltenberg-utvalget fram sin rapport om kjønnsforskjellene i skolen. Forskere håper at rapporten inneholder forslag som ser på læringspress og andre sider ved barns skolehverdag i tillegg.

Sist endret 21. mars 2019 09:28 av Reinert Vikjord Skumsnes

– Noen tror at det med kjærlighet er så privat og mykt, og at det ikke har noe med politikk å gjøre. Men dette har å gjøre med sammenhengen mellom kjønn og klasse. Ekteskap og partnervalg er en sentral mekanisme i samfunnets reproduksjon, sier Øystein Gullvåg Holter.

Sist endret 22. mai 2019 10:52 av Reinert Vikjord Skumsnes

Øystein Gullvåg Holter mener kjønnsforskningen har blitt bedre – menn er mer med i forskningsmaterialet og beskrives mer nyansert. – Samtidig som det er klart at vi trenger flere mannlige forskere som ser saken innenfra. På UiO tar vi nå nye initiativ for å få mer fokus på gutter, menn og maskulinitet, sier han.

Sist endret 28. mai 2019 13:54 av Reinert Vikjord Skumsnes

Brennpunkts redaksjon har ikke tatt innover seg det som var kjernen i kritikken, sier Harriet Bjerrum Nielsen.

Sist endret 11. mars 2019 10:11 av Reinert Vikjord Skumsnes

Forsvaret må gi sine ledere kunnskap om hvorfor seksuell trakassering skjer, mener forsker Ulla-Britt Lilleaas. Hun har ikke tro på at en holdningskampanje vil føre til de store endringene.

Sist endret 11. feb. 2019 09:18 av Reinert Vikjord Skumsnes

Helene Aarseth, leder ved Senter for tverrfaglige kjønnsforsking ved Universitetet i Oslo, synes det er skremmende at kjønnsstudier fjernes i Ungarn og andre deler av verden. Hun tror ikke det er tilfeldig at nettopp kjønnsstudier rammes av Orbán-regjeringens politikk.

Sist endret 11. mars 2019 14:07 av Reinert Vikjord Skumsnes

Forsker Line Nyhagen har sammenliknet religiøse og sekulære syn på feminisme. Hun fant at ytterpunktene kan hindre både likestilling og inkludering.

Sist endret 18. feb. 2019 09:12 av Reinert Vikjord Skumsnes

Er akademia fortsatt et mannsfellesskap – både når det kommer til kjønns(u)balanse og kultur? Og hva gjør egentlig en skjev kjønnsbalanse med kulturen i akademia? Forskerne Øystein G. Holter, Anna Wahl og Charlotte Holgersson svarer på spørsmålene i denne interessante filmen laget av Universitetet i Agder.

Sist endret 6. mai 2019 14:05 av Reinert Vikjord Skumsnes

Hvilken rolle spiller kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter i den høyrepopulistiske fortellingen om opprettholdelsen av nasjonen? Spørsmålet kan tilspisses til hvorfor det opp gjennom historien har vært så avgjørende for staten å kontrollere kvinners kropper?

Sist endret 22. mai 2019 10:57 av Reinert Vikjord Skumsnes

Nettoeffekten av denne typen unyansert, selektiv og tendensiøs omgang med fakta er at NRK sprer desinformasjon, noe som igjen kan nøre opp under populisme og mistillit i det offentlige ordskiftet, mener Harriet Bjerrum Nielsen.

Sist endret 6. mai 2019 13:59 av Reinert Vikjord Skumsnes

Reinert Skumsnes mener Paula Sabloff's forskningsartikkel er interessant, men sier at den også har svakheter. – Jeg tviler ikke på at de kongelige kvinnene fikk påvirke, men det var nok store individuelle forskjeller mellom de ulike dronningene, sier Skumsnes. Han savner en mer tydelig link til kildene og informasjon om hvordan forskerne har kommet fram til svarene sine.

Sist endret 7. juni 2019 13:44 av Reinert Vikjord Skumsnes

Denne våren har to av landets sju kjønnsforskningssentre fått nye ledere: Helene Aarseth er tilsatt som leder ved Senter for tverrfaglige kjønnsstudier (STK), Universitetet i Oslo, og Hege Andreassen har fra 2. mai styrt skuta ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiT Norges arktiske universitet.

Sist endret 11. jan. 2019 14:03 av Reinert Vikjord Skumsnes

Kirsten Thorsen, Margery Vibe Skagen og Wencke Mühleisen er gjester i episode 17 av Kildens podkast Kjønnsavdelingen. Her svarer de på spørsmålet: Hva skjer med kjønnsrollene når vi blir eldre?

Sist endret 7. juni 2019 08:59 av Reinert Vikjord Skumsnes

Seksuell frigjøring og brudd med kulturelle normer. I kjølvannet fulgte kvinnebevegelser, feminisme og likestillingpolitikk. Trine Rogg Korsvik og Beatrice Halsaa belyser arven etter 68-ernes opprør.

Sist endret 11. mars 2019 14:06 av Reinert Vikjord Skumsnes

Hva borgerlige kvinner snakker om når de snakker om likestilling.

Sist endret 6. juni 2019 13:47 av Reinert Vikjord Skumsnes

I Undervisningsplikten, episode 11, er Helene Aarseth gjest på kontoret til studiedekan Gunn Enli, og snakker om kjønn, forskningens påvirkning på politikk og finanselitens familiekulturer.