- Feil å framstille gutter som skoletapere

Denne uken arrangerte Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved Universitetet i Oslo et seminar om gutter og menn i utdanningsløpet.

– Målet med seminaret er å bidra til mer kunnskap og forskning om gutter, menn og maskuliniteter, da dette fortsatt er underbelyst i forskning, sier Øystein Gullvåg Holter, professor ved STK.

– Det er behov for mer helhetlig kunnskap. I dag er det ofte en nokså isolert diskusjon om gutteproblemet i skolen på den ene siden, og jenters og kvinners problemer oppover på studentnivå og videre i akademia på den andre siden.

Holter holdt innlegg på seminaret sammen med Harriet Bjerrum Nielsen og Kristoffer Chelsom Vogt.

 

Les hele saken på Kilden kjonnsforskning.no (25.10.2019).

Publisert 25. okt. 2019 13:58 - Sist endret 25. okt. 2019 13:58