Tidlig innsats – for å kompensere for kjønn?

Standardiseringstenking om utvikling er basert på en ureflektert aksept av hva systemet krever til enhver tid, for eksempel når jenters utvikling blir en norm for gutters, hevder Harriet Bjerrum Nielsen.

Les hele teksten som publisert i Barnehagefolk nr. 1 (2019).

Publisert 11. nov. 2019 13:02 - Sist endret 11. nov. 2019 13:03