–Kvinnedagen er fortsatt viktig

Vold mot kvinner, likelønn, abort, porno og diskriminering av minoritetsgrupper er saker vi må stå opp for også i dag, mener seks forskere på kvinnedagen. – 8. mars handler om å kjempe mot alle former for diskriminering, sier Reinert Skumsnes, postdoktor ved STK, til Kilden.

«Reinert Skumsnes, arkeolog og postdoktor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning på Universitetet i Oslo, mener det helt klart er viktig å markere kvinnedagen.

– Historien minner oss om hvor fort forandringer skjer, så vi ikke tar det vi har oppnådd for gitt, sier Reinert Skumsnes. Foto: UiO

– Først og fremst fordi det fortsatt er mye som gjenstår før vi har oppnådd likestilling. Men også som en påminnelse av det arbeidet som er gjort; hvilke kamper som er tatt; hvordan det var før og hvordan vi kom hit, sier han.

Det er også viktig å rette blikket fremover, mener Skumsnes.

– Hvor vil vi og hva gjenstår? Vi må oppnå full likestilling i samfunnet generelt. For meg handler 8. mars om å kjempe mot alle former for diskriminering, ikke bare av kjønn, men også diskriminering på grunn av hudfarge, seksualitet, etnisitet og religion.»

Les hele saken på Kilden.no

Publisert 11. mars 2021 08:36 - Sist endret 16. mars 2021 12:15