«Arbeideres bidrag for at samfunnet skal fungere skikkelig, er blitt vanskeligere å overse», skriver sosiolog Jørn Ljunggren

Folk i arbeideryrker har vært spesielt utsatt under koronapandemien, men arbeiderklassen kom dårlig ut av byrdefordelingen lenge før pandemien traff landet. Vil disse sosiale ulikhetene vedvare også etter pandemien? spør Jørn Ljunggren (STK) på frifagbevegelse.no. 

Da pandemien traff landet, kom plutselig flere såkalte lavstatusyrker – butikkansatte, sjåfører og alle nivåer av helsepersonell – på lista til regjeringen og ble definert som samfunnskritiske over natta. Ikke bare havnet de i samme kategori som kongehus, høyesterett og leger, men folk gikk til og med ut og klappet for dem.

Men så kom pandemihverdagen, og i likhet med hvordan sjansen for å bli alvorlig syk av covid-19 øker dersom man tilhører en gruppe med underliggende sykdommer, så øker også sjansen for å bli rammet av en rekke andre byrder dersom man tilhører en gruppe som er utsatt for underliggende sosial ulikhet. Arbeiderklassen er uten tvil en slik gruppe. Som ved pandemien for hundre år siden, var det også denne gangen folk i lavere posisjoner som skulle bli hardest rammet.

Les hele kronikken på frifagbevegelse.no

Publisert 25. jan. 2021 08:31 - Sist endret 16. mars 2021 12:13