Nå skal mangfoldet på UiO kartlegges

Beret Bråten og Maja Feng Mikalsen (STK) har fått i oppdrag å kartlegge utfordringene på UiO når det kommer til mangfold og inkludering. Denne uka sender de ut en anonym spørreundersøkelse til alle UiO-ansatte for å få innsikt i de ansattes egne perspektiver og erfaringer på dette feltet.

«I sin definisjon av «mangfold» tar forskerne utgangspunkt i diskrimineringsgrunnlagene i likestillings- og diskrimineringsloven. Disse inkluderer blant andre kjønn, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering og alder.

Dessuten er spørreundersøkelsen skreddersydd for UiO og berører tre overordnede tema: «rekruttering og inkludering», «karriere og muligheter for forfremmelser» og «faglig mangfold og kritisk tenkning». 

Bråten trekker fram flere ulike tilnærminger til rekruttering som de ønsker å utforske:

– Én grunn til at man ønsker mangfold i rekruttering, kan være at alle skal ha like rettigheter og muligheter til å gjøre akademisk karriere eller jobbe i administrasjonen. En annen grunn er forventningen om at mangfold i mennesker vil føre til et mangfold i perspektiver. Samtidig er det jo ikke sikkert at det er slik. Eller det kan hende at man får et mangfold i perspektiver uten å ha et mangfold i mennesker?

– Vi lurer også på om ansatte opplever at mulighetene er like for alle, uavhengig av hvem de er, til å klatre i systemet og avansere, tilføyer Mikalsen.

Et annet spørsmål de vil undersøke er dette, fortsetter Bråten:

– Er det slik at folk har ulike tilnærminger til spørsmål som er oppe til debatt, eller er det full enighet om alt? Og dersom det er ulike perspektiver, hvordan håndteres det? Er det «lov»? Og hvordan håndteres det om noen har vært ute og sagt noe i media som det har blitt reaksjoner på?»

Les hele saken på Uniforum

Publisert 26. aug. 2021 13:55 - Sist endret 26. aug. 2021 13:55