-Simone de Beauvoirs analyse av alderdommen er fortsatt aktuell

Den franske filosofen Simone de Beauvoirs analyse av kvinneundertrykkelse kan brukes til å forklare undertrykkelse av eldre også i dag, sier Tove Pettersen (STK). 

[Pettersen] mener vi ser på alderdommen som noe som bare angår andre nettopp fordi eldre blir tillagt annethet. Altså at eldre betraktes som radikalt forskjellig fra normative borgere i et samfunn, som typisk er yngre, hvite, hetereoseksuelle, funksjonsfriske menn.

– Dette er selvfølgelig et selvbedrag, men mangelen på vilje til identifikasjon bidrar faktisk til å opprettholde diskrimineringen av eldre, mener hun.

– Når vi ikke betrakter dem som våre likeverdige, åpner vi for uberettiget forskjellsbehandling. Hadde vi vært villige til å gjenkjenne oss selv i den gamle, ville vi heller ikke godtatt aldersdiskriminering og alderisme.

Les hele artikkelen på Kilden

Publisert 26. feb. 2021 11:17 - Sist endret 26. feb. 2021 11:17