—At kvinne er kvinne verst finner vi ikke så mye av i vårt materiale

Jussprofessor Benedikte Moltumyr Høgbergs utspill om at kvinner er et større problem for kvinners akademiske karriere enn menn, har vakt oppsikt. Øystein Gullvåg Holter (STK) er blant forskerne som kommenterer på dette utspillet i Khrono.  

«Holter sier at det er tydelig at kvinner opplever større ulemper i akademia, og at dette er på linje med internasjonal forskning på feltet.

—Vi hadde ikke nødvendigvis forventet dette i Norge, som er et veldig likestilt land, globalt sett. Jeg er overrasket over at det er et så stort kjønnsgap i erfaringer, sier han.

—Hva tenker du om det Høgberg sier om det med kvinneroller, og motstand mot at andre kvinner skal komme langt?

—Det er god dekning for at kjønnsstereotypier og bias sitter ganske tungt inne, både hos kvinner og menn. Den delen tror jeg hun har rett i. Men utgangspunktet hennes om at kvinne er kvinne verst — et forholdsvis kjent synspunkt — finner vi ikke så mye av i vårt materiale, sier han.

— Det er heller slik at mange kvinner har dårligere selvtillit enn menn. Dette opplever de selv som et problem. Vi har for eksempel intervjuet det som, utfra alle objektive markører, er kvinnelige toppforskere. De er fortsatt i tvil om hvorvidt de faktisk er toppforskere, sier han.»

Les hele teksten på Khrono

Publisert 28. juni 2021 14:55 - Sist endret 28. juni 2021 14:55