– Eggfrysing er en individualisert løsning på noe som muligens er et samfunnsproblem

Kristin Engh Førde (STK) forsker på norske kvinner som vurderer å fryse ned eggene sine. –Av dem som faktisk har fryst ned egg, sier alle at de håper at de ikke får bruk for dem, sier hun til Morgenbladet.

«[Kristin Engh Førde] mener kvinner ofte har mer komplekse grunner til å vente med å få barn enn det det kan virke som i samfunnsdebatten.

– Ofte blir det forutsatt at det er kvinner på individuelt plan som tar dårlige valg, har feil prioriteringer eller ikke er orientert. Det finner jeg ikke. Kvinner vet at fruktbar tid er begrenset og føler et stort ansvar for å ikke sette seg i en situasjon der de ikke får barn de ønsker seg, sier hun.

En ny sjanse i banken. Forskeren er opptatt av å se på de strukturelle årsakene til at menn og kvinner etablerer seg senere i dag enn tidligere. Det er her eggfrysing kommer inn, som en effekt av at våre liv ikke lenger er tilpasset kvinners fruktbare tid, mener Førde.

– Eggfrysing er en individualisert og medikalisert løsning på noe som muligens er et samfunnsproblem, hvis det er ønskelig at det skal fødes flere barn i Norge. Det er problematisk i seg selv at hormonbehandlinger, smertefulle egguttak og masse penger på individnivå blir løsningen på et strukturelt problem.»

Les hele saken på Morgenbladet.no (krever abonnement)

Publisert 9. apr. 2021 08:55 - Sist endret 9. apr. 2021 08:55