Rektor beklager innhold i e-post om mangfoldskartlegging

Beret Bråten og Maja Feng Mikalsen (STK) har fått i oppdrag å kartlegge utfordringene på UiO når det kommer til mangfold, men spørreundersøkelsen som skulle sendes til alle UiO-ansatte har blitt forsinket. En e-post sendt i lederlinjen skal ha utløst en «tenkepause» hos UiO-ledelsen, skriver Uniforum. 

"UiOs Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021–24 ble vedtatt av UiO-styret i mai i år – uten konkretiserte tiltak for mangfold og inkludering.

Før tiltak på dette feltet kan konkretiseres og vedtas, er det nemlig behov for å finne ut mer om hva mangfoldsutfordringene på UiO faktisk er. Oppgaven er satt ut til forskere ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), som blant annet skal gjennomføre en spørreundersøkelse.

Det har straks gått to uker siden Uniforum meldte at spørreundersøkelsen skulle sendes ut til alle ansatte samme uke. Men undersøkelsen er fremdeles ikke sendt ut.

Rektor Svein Stølen begrunner forsinkelsen med at ledelsen har hatt en «tenkepause»."

Les hele saken på Uniforum

Publisert 9. sep. 2021 12:40 - Sist endret 9. sep. 2021 12:40