–⁠Tradi­sjo­nelle kjønns­roller har blitt forsterket

Menn mister jobben og blir mer syke av koronavirus. Likevel er kvinner mer utsatt enn før koronapandemien på flere områder, ifølge studentforeningen Jurk. I denne saken i Universitas uttaler også senterleder ved STK Inger Skjelsbæk seg om koronapandemiens kjønnede konsekvenser.

Inger Skjelsbæk, leder for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved Universitetet i Oslo (UiO), forteller til Universitas at voldstematikken har vært diskutert i forbindelse med pandemien, også i forskermiljøet.

–⁠ Det er jo snakk om pandemien i pandemien, som er vold mot kvinner. Det er sannsynlig at dette har økt i omfang i løpet av pandemien, men mangelen på nøyaktige tall på dette skaper bekymring, for vi vet at pandemien gjør det vanskelig for folk å melde fra og søke hjelp, sier Skjelsbæk.

Hun forteller at det er vanskeligere for kvinner å si fra om vold dersom man er hjemme hele tiden. Dette er blant temaene som STK vil ta med seg i videre arbeid.

–⁠ Vi ønsker å se nærmere på hva pandemien har åpnet opp av strukturelle ulikheter som skaper kjønnede sårbarheter, sier hun.

Les hele saken på Universitas.no

Publisert 10. mars 2021 12:51 - Sist endret 11. mars 2021 12:06