Engelsk er snart det eneste språket for all tenkning, tolkning og perspektivutveksling

En akademisk monokultur er i ferd med å spre seg veldig fort, skriver Helene Aarseth (STK) i Morgenbladet. 

"I debatten om internasjonalisering av akademia er det kommet frem interessante perspektiver på den pågående overgangen til engelsk som eneste fagspråk. Mange er bekymret for hva dette vil bety for utviklingen av norsk språk. Men utfordringene stikker dypere, og har ikke bare med språkutvikling å gjøre.

For enkelte fagområder får den pågående omleggingen også følger for kunnskapsutviklingen, og for den akademiske samtalen i vid forstand. Det gjelder for eksempel den kvalitative og fortolkende samfunnsforskningen som jeg selv jobber innenfor. Her ser vi i dag en utvikling der standardiserte begreper med opprinnelse i angloamerikanske samfunnsforhold i stadig større grad fungerer som tolkningsramme for livs- og tankeformer, enten disse leves i en norsk, nederlandsk eller colombiansk kontekst.

Jeg er fullt klar over at det finnes steder og samfunn her i verden hvor dette er et større problem enn i Norge. Men det er definitivt et problem også her. En akademisk monokultur er i ferd med å spre seg veldig fort, og med et bemerkelsesverdig fravær av motstemmer. Eller, kanskje nettopp ikke så bemerkelsesverdig, den siste tidens debatt tatt i betraktning."

Les hele saken på Morgenbladet.no [krever abonnement]

Publisert 13. des. 2021 12:54 - Sist endret 13. des. 2021 12:58