– Akademia er ikke ferdig med å diskutere mangfold

Når universiteter og høgskoler jobber med etnisk mangfold, er det gjerne gjennom internasjonalisering. – I Norge er vi på ingen måte ferdig med å diskutere hva mangfold betyr, sier Beret Bråten (STK) til kifinfo.no.

"Beret Bråten sier at inkludering av etnisk mangfold i det øvrige likestillings- og mangfoldsarbeidet ved universiteter og høyskoler stiller institusjonene overfor et valg.

– I Norge har vi på ingen måte diskutert oss ferdig når det gjelder hva det innebærer å arbeide for mangfold i akademia, sier hun.

Samtidig rommer også arbeid for økt mangfold noen sider som det bare er å gå løs på, som tiltak mot rasisme, diskriminering og trakassering.

– Det er ulike måter å jobbe med dette på. Det er i seg selv viktig at institusjonene som har et ønske om å skape mangfold, tar en diskusjon om hva de mener med det, oppfordrer Bråten.

Hun skisserer ulike innfallsvinkler. Et utgangspunkt kan ifølge Bråten være å telle antall ansatte med det som i statistikk regnes som en form for innvandrerbakgrunn, gjerne ut ifra et ønske om å øke andelen. Det vil da både omfatte de som har innvandret fordi de fikk en ansettelse ved en norsk høyskole eller universitet, de som har innvandret til Norge av andre grunner, og også de som er født og oppvokst i Norge, men som har foreldre som har innvandret en gang.

En annen tilnærming kan være å legge vekt på at alle som er i det norske utdanningssystemet for høyere utdanning, uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn, skal stille likt på den akademiske løpebanen.

– Mangfold vil da handle om å styrke mobiliteten i akademia i Norge. Det vil bety at alle som går gjennom det norske akademiske systemet, fra student til å bestemme seg for en akademisk karriere, skal ha like muligheter til å nå fram uavhengig av hvilken bakgrunn de har. Det være seg innvandrerbakgrunn og/eller klassebakgrunn, sier Bråten."

Les hele saken på kifinfo.no

Publisert 25. mai 2021 11:01 - Sist endret 25. mai 2021 11:01