– I norsk utenrikspolitikk snakker man lite om feminisme

Å fremme likestilling er en viktig del av Norges fredsarbeid i utlandet. Men vi vil ikke kalle utenrikspolitikken vår «feministisk», sier forskerne Inger Skjelsbæk og Torunn L. Tryggestad.

På nittitallet etablerte Norge seg for alvor som en viktig aktør i fredsprosesser. Men spørsmål om likestilling var lite framtredende i utenrikspolitikken vår, spesielt i fredsengasjement i andre land. Men i løpet av de siste ti årene har det skjedd enorme endringer.

– Det har skjedd store ting siden Norge jobba med Oslo-prosessen med Palestina og Israel på tidlig nittitallet. Da var likestilling knapt et tema, nå er det blitt en sentral del av fredsarbeidet vårt. Vi ville finne ut av hva som skjedde på veien og hvordan norske diplomater balanserer likestilling i dagens fredsprosesser, sier forsker Torunn L. Tryggestad.

Hun og forsker Inger Skjelsbæk utforsker skjæringspunktet mellom likestilling og Norges fredsengasjement i en artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning. De har blant annet intervjuet norske diplomater med erfaring fra freds- og forsoningsarbeid.

Les hele saken som publisert på kilden kjønnsforskning.no 14.05.2020.

Publisert 20. mai 2020 11:36 - Sist endret 20. mai 2020 11:36