Et glimrende utgangspunkt

Den nye utstillingen til Kulturhistorisk museum, Følelser i antikken og det gamle Egypt, er mesterlig utført, men utnytter museet potensialet i utstillingen til det fulle? spør Reinert Skumsnes (STK).

Det handler altså ikke bare om å stimulere til kritisk tenking, men også utfordre etablerte forståelsesrammer: Ved å utforske forskjeller og likheter mellom gjenstandene kan de besøkende prøve å få tak i hvordan mennesker på ulike måter gjennom historien har valgt å uttrykke følelser, og kanskje enda til hvordan de har tolket og forstått følelser, samtidig som de minnes på at representasjoner gjerne har til hensikt å fremkalle følelser snarere enn å presentere dem. Ved å ta forholdet mellom fortid og nåtid (og fremtid) mer på alvor har denne utstillingen potensiale til å åpne øynene for en potensielt annerledes fortid, og der kanskje finne nye og potensielt bedre måter å takle utfordringer i vår egen tid.

Les hele saken på Dagsavisen.no

 

Publisert 8. sep. 2020 15:28