Hva er konsekvensene av at vi står midt oppe i en unntakstilstand?

Hvor mye avvik fra det normale er vi i stand til å ta inn over oss før vi blir mottakelige for konspirasjonsteorier og ideologier? Humanistiske forskere kan tilby et språk til å tenke langsiktig og kritisk med, tenke bredere og dypere, skriver Inga Bostad og gjesteforsker ved STK Helgard Mahrdt i Morgenbladet.

Gjennom poesien og kunsten blir verden menneskelig, og gjennom filosofien avdekkes den humanistiske arven som gir oss et rikere og mer presist språk for å beskrive den nye virkeligheten. Historien kan ikke fortelle oss hvordan vi skal handle, men vi trenger kunnskap om historien slik at vi kan sammenligne det nye med det kjente og formulere hva de nye utfordringene er.

Les hele kronikken her.

Publisert 19. okt. 2020 09:23