English version of this page

Fritt Ord gir stipend til bokprosjekt om norsk kjønnsforskning

Bokprosjektet til Tone Brekke og Sunniva Árja Tobiasen (STK) har som mål å belyse faghistorien til norsk kjønnsforskning. Nå har de mottatt støttemidler fra Fritt Ord, noe som vil bidra til å sikre at de kan gi tid og fokus til prosjektet i tiden som kommer. 

Tone Brekke og Sunniva Árja Tobiasen (STK) fikk denne uken vite at Fritt Ord bevilger 75 000 kr til deres bokprosjekt om historien til norsk kjønnsforskning. Boken baserer seg på intervjuer med nøkkelpersoner som har bidratt til å etablere og videreutvikle kjønnsforskning som fagfelt i Norge, og vil dermed gi et unikt innblikk i denne historien. 

Bildet kan inneholde: bokhylle.
Tone Brekke og Sunniva Serigstad. Foto: Anna Young

Det var med stor glede vi mottok beskjeden om at bokprosjektet vårt har mottatt støttemidler fra Fritt Ord. Boka med arbeidstittel: Feminisme og forskning? - en faghistorisk intervjubok er relevant i lys av Fritt Ords formål, da den vil kontekstualisere og gi en faghistorisk bakgrunn for dagens pågående debatter omkring kjønn, feminisme og likestilling. Det betyr mye å motta støtte fra Fritt Ord, og midlene vil bidra til å sikre at vi kan dedikere tid og fokus til bokprosjektet ferdigstilles.

Stiftelsen Fritt Ord arbeider for å fremme ytringsfrihet og å stimulere til debatt i samfunnet. I tillegg til prosjekter som spesifikt omhandler ytringskultur og mediestrukturer, gir stiftelsen støtte til prosjekter som genererer ny kunnskap om underbelyste temaer, eller som tilbyr nye perspektiver på eksisterende kunnskap.

Les mer om bokprosjektet her

Av Anna Young
Publisert 12. nov. 2020 10:09 - Sist endret 7. jan. 2021 12:39