English version of this page

Program for NORA-konferansen er nå publisert

Nå er det mindre enn to uker igjen til NORA-konferansen 2022, som skal finne sted 20. til 22. juni. Vertsorganisasjonen, konferansekomiteen og medarrangørene gleder seg til at over 200 konferansedeltakere kommer til Universitetet i Oslo.

Bildet kan inneholde: natur, azure, organisme, font, verden.

Illustrasjon og design av Eva Kragh Petersen

Tema for NORA-konferansen 2022 er “Tensions and Potentials in Nordic Feminist and Gender Research”. Målet for konferansen er å vise frem dybden og bredden av nordisk kjønnsforskning, og legge til rette for dialog på tvers av fagområder og landegrenser.

Det endelige konferanseprogrammet, som nå har blitt publisert, tyder på at disse målene kommer til å bli oppnådd når konferansedeltakerne samles i Oslo om to uker.

Last ned programmet her [PDF]

Plenumssesjoner

I tillegg til fire keynote-foredrag, kommer det til å være fem plenumssesjoner på konferansen. Disse arrangeres av de andre norske kjønnsforskningssenterne, så vel som Den nordiske foreningen for kjønnsforskning.

Panelet til Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Tromsø kommer til å ta for seg kjønnede utfordringer i Arktis. Kjønnsforskningssenterne ved NTNU og Universitetet i Stavanger samarbeider om to sesjoner: en om ettermælet til queer-teoretikeren Lauren Berlant og en om svart feminisme og det politiske potensialet som ligger i «det ordinære». Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen arrangerer et panel som ser på konseptet «rase» innenfor nordisk kjønnsforskning. Den nordiske foreningen for kjønnsforskning skal avslutte konferansen, og de kommer til å reflektere over konferansetemaet som helhet.

Parallelle sesjoner

I tillegg kommer det til å være 152 paperinnlegg fordelt over 45 parallelle sesjoner. Mens noen sesjoner var forhåndsdefinerte, det vil si at en gruppe forskere søkte sammen om å holde en sesjon, var det mange sesjoner som ble kunngjort med et bestemt tema, men som var åpne for flere bidragsytere. Noen sesjoner var også helt åpne, og her har arrangørene satt sammen individuelle papers som tar for seg lignende tema. På denne måten tilrettelegger konferansen for nye forbindelser og samarbeid mellom forskere.

De parallelle sesjonene dekker mange forskjellige temaer, teoretiske perspektiver, og metodologiske tilnærminger. For å nevne noen eksempler kan du høre om blant annet nordisk sport, moderskap og reproduksjon, sikkerhetsarbeid, historiske perspektiver på AIDS-epidemien i nordisk sammenheng, seksuell vold og anti-gender bevegelsen.

I tillegg til tradisjonelle papersesjoner, blir det to roundtable-sesjonener på konferansen. Den ene tar for seg transaktivisme og -forskning i nordisk sammenheng, mens den andre sesjonen ser på rollen som kjønnsforskningstidskrifter har i det akademiske og politiske landskapet. Roundtable-formatet vektlegger muligheten for dialog mellom deltakerne, fremfor individuelle presentasjoner.

Ser frem til konferansen

Arrangørkomiteen ser frem til at NORA-konferansen skal gå av stabelen etter mer enn to år med planlegging:

–Nordisk kjønnsforskning er et svært levende felt, der det foregår flere viktige, interessante, og av og til utfordrende debatter. Vi tror at en konferanse er et perfekt sted for slike debatter, og for å lære av hverandre på tvers av landegrenser, disipliner og forskjellige ståsteder og perspektiver, sier Kristin Engh Førde, postdoktor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og medlem av konferansekomiteen. 

–Nordisk feministisk forskning og kjønnsforskning har unike kvaliteter og styrker. Vi er svært fornøyde med å kunne bidra til å synliggjøre denne forskningen, både innad i regionen og utad i verden. 

Les mer

Besøk konferansens nettside

Publisert 7. juni 2022 10:28 - Sist endret 7. juni 2022 10:32