Kjønn, veiledning og omsorgsansvar

Full tittel: Kjønn, veiledning og omsorgsansvar. En studie av hvordan stipendiater og veiledere opplever kombinasjonen av omsorgsansvar og akademisk karriere.

forsiden av rapporten med bilde av fem hengende klinkekuler

Foto: coulorbox.com

Om rapporten

Studien tar for seg spørsmålet om hvordan det er for stipendiater å kombinere omsorgsansvar med akademisk karriere, samt hvilken rolle veilederne deres spiller i den sammenhengen.

Et sentralt tema er hva omsorgsansvar kan bety for stipendiaters vurderinger av hvordan det er å være ansatt i akademia, og hva omsorgsansvar kan bety for valg av en videre akademisk karriere etter endt doktorgrad.

11 stipendiater og ni veiledere ved tre fakulteter ved UiO ble intervjuet i hhv. fokusgrupper og individuelle intervjuer av prosjektansvarlig Sara E. S. Orning (STK). Studien er et bidrag til forskning på kjønn, kjønnsbalanse, karriereveier og balanse mellom familie og arbeidsliv i akademia.

Prosjektet er finansiert delvis av Koordineringsgruppen for likestilling ved UiO og delvis av STK.

Les mer

Forskere med barn stiller dårligere i den akademiske konkurransen

Publisert 28. okt. 2016 14:55 - Sist endret 17. des. 2020 12:17