Podkast: Tove Pettersen (STK) og Monica Roland (OsloMet) om kjærlighet

Tove Pettersen (STK) og Monica Roland (OsloMet) har gjestet Deichman Majorstuens podkast Filosofen inviterer for å snakke om kjærlighet fra et filosofisk perspektiv.

Kjærlighet spiller unektelig en svært viktig rolle i våre liv og er kilde til noen av våre lykkeligste, men også mest smertefulle, erfaringer. Det er derfor ikke så rart at temaet har opptatt forfattere, dramatikere og poeter til alle tider, ikke minst er populærkulturen full av historier om kjærlighet – særlig den romantiske kjærligheten. Kjærlighet er også et sentralt tema innen vestlig filosofi; ordet «filosofi» betyr bokstavelig talt «kjærlighet til visdom». Men hva er egentlig kjærlighet? Er kjærlighet kun en følelse eller kan den også være rasjonell? Hva er forholdet mellom kjærlighet og moral? Er kjærlighet en nødvendig betingelse for et godt liv? Hva er forholdet mellom kjærlighet og frihet; kan kjærlighet «sette oss fri» eller gjør den oss mer ufrie?

Monica Roland disputerte i 2017 ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk med avhandlingen "What is Love?"​, og jobber nå som seniorrådgiver ved OsloMet.

Tove Pettersen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun har spesialisert seg på feministisk filosofi, og er særlig kjent for sitt engasjement innen omsorgsetikk, Simone de Beauvoirs filosofi, og feministisk filosofihistorie.

Hør podkastepisoden her

Publisert 26. apr. 2021 12:37 - Sist endret 26. apr. 2021 12:37