Ut mot utdanningsministeren

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) har utnevnt en ytringsfrihetskommisjon for akademia, og peker på kansellering og scenenekt som trusler mot ytringsfriheten. Nå går flere forskere ut mot Asheims uttalelser. – Basert på det utdanningsministeren sier, kan jeg ikke se hvordan utvalget vil svare på de problemene vi står overfor, sier Jorunn Økland (STK) til Aftenposten.

«Den nye rapporten fra Institutt for samfunnsforskning slår fast at det er særlig klima-, innvandring- og kjønnsforskere som vegrer seg for å ytre seg i frykt for reaksjoner. Nesten én av tre kjønnsforskere sier at de har latt være å formidle forskningsfunn på grunn av frykt for hets. Andelen er én av ti på tvers av forskningsfelt.

Jorunn Økland er professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo og inntil nylig bestyrer ved Det norske institutt i Athen. Hun sier at hun kjenner seg igjen i funnene i rapporten:

– Det er mange som nøler med å ytre seg fordi de møter fordommer og hets, på grunn av tittelen som kjønnsforsker. Mange erfarer at om vi bruker andre titler, så er det lettere.

Økland synes det er positivt at ytringsrommet blant forskere skal settes under lupen. Hun peker mot Ungarn der myndighetene i praksis har gjort hennes felt, kjønnsstudier, forbudt.

I Danmark har politikere uttrykt bekymring over «overdreven aktivisme i visse forskningsmiljøer», og Folketinget har vedtatt at universiteter skal forhindre «politikk forkledd som forskning».

Slik politikerinnblanding i forskningen håper Økland at det nye utvalget vil kartlegge og forsøke å forebygge.

Hun mener likevel at det å snakke om faren av politisk korrekthet vil kunne ha motsatt effekt. Ifølge henne kan det skape en ny form for politisk overstyring av fagene som i utgangspunktet er mest utsatt for hets på sosiale medier.

– Basert på det utdanningsministeren sier, kan jeg ikke se hvordan utvalget vil svare på de problemene vi står overfor, sier hun.»

Les hele saken på Aftenposten.no [krever abonnement]

Les også

Akademia står overfor flere problemer enn scenenekt og kansellering [Aftenposten - krever abonnement]

Publisert 2. aug. 2021 10:09 - Sist endret 2. aug. 2021 10:09