BULLETINE 2-2008

Evaluering, flytting og faglig prioritering, utvidelse av emnetilbudet på bacherlorprogrammet i Tverrfaglige kjønnsstudier og fra vårens arrangementer og nye pararaplyprosjekter. Les mer. (pdf)

Publisert 6. feb. 2012 19:49 - Sist endret 6. sep. 2018 16:02