Bulletine 1-2013

I siste nummer kan du blant annet lese lederen om "Allmenn rett til stemme" av senterleder Jorunn Økland, i forbindelse med stemmerettsjubileet 2013.

Forsidebilde: colourbox.com

I vårt høringsssvar til to utredninger om likestillingspolitikk i Norge, lanserer professor Harriet Bjerrum Nielsen et nytt forslag om et nytt  "Kjønn+"-program i Norges forskningsråd, som et sentralt ledd i en ny likestillingssatsning. Hva skjer med menn og likestilling i dagens Europa, spør professor Øystein Gullvåg Holter i en annen artikkel. Dette og mye annet kan du laste ned og lese i denne utgaven av Bulletine i fullformat (pdf)

LEDER: Allmenn rett til stemme

FORSKNING    
Et “Kjønn+”-forskningsprogram for likestilling?
Menns rolle i likestilling
På tvers i halsen
Interfacing Law, Culture and Women Rights: a Multicultural View from Oslo
Kjønn og funksjonshemming som forskningstema
Bodies in Motion. The Politics/Poetics of Movement and Stillness
STKere på CAS: Personlig utvikling og sosiokulturell endring
Nettverk for forskning om voldtekt  
Nytt senter for mannsforskning ved State University of New York
Prisvinner 2012: Om aldersdiskriminering
Harassment in Public Spaces in Poland

GJESTEFORSKERE 2013
Maskuliniteter i forsvaret
Maternity Leave and the Birth of a Welfare State
Et raust og gjestfritt fagmiljø

REDAKSJONELT
Ny kontorsjef snart på plass på STK

Nye stipendiater

STUDENTLIVET
Feministisk engasjement blant studenter

VÅRENS SEMINARPROGRAM

 

Publisert 5. feb. 2013 14:45 - Sist endret 6. sep. 2018 16:02