BULLETINE 2-2014

Høstens utgave av BULLETINE er klar. Her presenteres nye forskningsprosjekter av både nasjonal og internasjonal karakter, blant annet Egypt og Polen. Dette og mye mer kan du laste ned og lese i fullformat (pdf) eller kontakt STK og få bladet tilsendt i papirformat eller tegne deg som abonnent (gratis).

Vi har ansatt ny senterleder og nye stipendiater, vi har omtaler fra utvalgte arrangementer og programmet for høstens seminarer.

INNHOLD

Leder Nye mennesker - nye mulilgheter  

Nye forskningsprosjekter
Familie- og kjønnshierarki i det gamle Egypt   
Likestilling og livskvalitet på polsk og norsk   
Samarbeid med Kina    
Unpacking the Nordic Model – universitetets nye tverrfakultære satsing 

Senternytt
Fra studieseksjonen: Gode søkertall    
Nasjonale oppgaver samles på STK: Fagråd og forskerskole   
Dialog om integrering av kjønnsperspektiver   
Ny senterleder, to nye professor II-stillinger og ny universitetsstipendiat

Nytt fra nettverkene

Doktoravhandling
«Porno er teori – voldtekt er praksis!»  

Arrangementer
Gender Paradoxes of the Arab Spring    
Kjønn, funksjonshemming og samfunnsborgerskap  
På språkkonferanse i Georgia: Med kjønnsperspektiv i bagasjen  
Likestilling i forsvaret – rapport fra et seminar    
Kjønnshistorisk forskning i Norge og Sverige – og Danmark  
e-Skills for the 21st Century   

Masteroppgave
Hjelpetiltak for sexkjøpere – tegn på en ny offerrolle? 

Ti år med emnet Kjønn og filosofi 
    

Gjesteforskere
Drengeliv i en skoletid  
Kjønn og seksualitet i militæret
Makt og magi – en studie av lederskap og kjønn  
Islam og likestilling på postsovjetisk internett   
«Gender destroys Poland – Gender destroys Family»  
Gjesteforsker fra Kraków   
Feministisk forum 

Seminarprogram høsten 2014

 

Publisert 9. sep. 2014 09:34 - Sist endret 6. sep. 2018 16:02