BULLETINE 1–2014

I dette nummeret av Bulletine gir vi smakebiter på vår allsidige virksomhet. Dette og mye mer kan du laste ned og lese i fullformat (pdf) eller kontakt STK og få bladet tilsendt i papirformat eller tegne deg som abonnent (gratis).

I bladet finner du omtaler av utvalgte seminarer fra høsten 2013, to av fjorårets rekordmange avsluttede doktorgrader; STKs aller første masterstudenter (!); nye prosjekter og stipendiater, og intervju med vinneren av årets beste masteroppgave med kjønnsperspektiv ved UiO - og en oversikt over vårens seminarprogram, Viktige ting på personalfronten blir selvsagt omtalt, fra det ufattelig triste at vi har mistet en kollega – Anne Lorentzen – til presentasjon av en ny stipendiat, Reinert Skumsnes, og bidrag fra gjesteforskere og STKs egne masterstudenter.. Dessuten takker vi Jorunn Økland som nettopp har avsluttet sin åremålsperiode som senterleder.

INNHOLD

Leder: Under en blåere himmel                         
        
Nye prosjekter
Hvordan kjønnes lederskap og makt i Forsvaret?
Kick-off for polsk-norsk likestillingsprosjekt

Prosjektavslutninger
Nye kjønn, andre krav!
«Nye» gutter på barneskoletrinnet?
Betydningen av kjønn og relasjoner på ungdomsskoletrinnet
Når minoritet blir majoritet i skolen
Høyt henger de og marginaliserte er de?

Å være sammen: Intimitetens nye kulturelle vilkår

Doktoravhandlinger
Folkestyrets innvandrere
Politisk medborgerskap og norskhet
    
Arrangementer
Salong og opplysning – intellektuell praksis på 1700-tallet
Teologi og retorikk i de norske og internasjonale debattene om kvinners stemmerett
«Jeg vil lade de kvindelige modstandere sejle sin egen sø»  
Nettverk av nødvendighet
Bruk stemmen – ta stemmen

STK har fått ny leder!

Takk til Jorunn
    
Nye forskere
Tilbake ved STK
Nye forskere ved STK

Masteroppgaver
En verdig prisvinner
Where are the women in international relations?
Gjensidighet og tvetydighet
Fra likestilling til mangfoldets ulikestilling
Kvinnelig maskulinitet og androgynitet

Diverse
Maktstrukturer 
Gender mainstreaming i praksis – en læringsreise

Minneord om Anne Lorentzen

VÅRENS seminarprogram (se også http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/)

 

Publisert 5. feb. 2014 14:08 - Sist endret 6. sep. 2018 16:02