English version of this page

Konferanse: Den historiske kroppen i Det gamle Egypt

Postdoktor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) Reinert Skumsnes har nylig vært medarrangør for konferansen “Egyptology in dialogue: Historical bodies in relations of comparisons and negotiations” ved Emory University i Atlanta, Georgia.

Forskere som diskuterer rundt et konferansebord

Konferansen åpnet for diskusjoner og teoretiseringer rundt kroppen, noe som ofte har vært fraværende innenfor egyptologien. Foto: Arrangørene.

Konferansen, som fant sted mellom 3. og 4. november 2022, ble finansiert av STK og Forskningsrådet gjennom Skumsnes sitt postdoktorprosjekt Egyptology, feminist theory and alternative worlds: Body/sex/gender in New Kingdom Egypt and their affective environments. Skumsnes arrangerte konferansen sammen med Rune Nyord (Emory University), Leire Olabarria (University of Birmingham) og Camilla Di Biase-Dyson (Macquarie University).

Målet med konferansen var å åpne for diskusjoner og teoretiseringer rundt kroppen, noe som ofte har vært fraværende innenfor egyptologien. Tradisjonelt har kulturhistoriske tilnærminger som ser på skriftlige, visuelle eller arkeologiske detaljer vært mer fremtredende innenfor dette feltet, fremfor brede teoretiske diskusjoner.

Konferansen samlet en gruppe internasjonale forskere, og muliggjorde diskusjoner på tvers av fagfelt om den historiske kroppen. I tillegg til en todagers workshop, bestod arrangementet av åpne keynote-foredrag fra arkeolog Oliver Harris (University of Leicester) og antropolog Matei Candea (University of Cambridge).

Arrangørene skal nå velge ut konferansebidrag som skal publiseres i en spesialutgave av tidsskriftet Interdisciplinary Egyptology i 2023.

Publisert 15. nov. 2022 08:44 - Sist endret 15. nov. 2022 09:11