Forskerutdanning: ph.d.

STK ansetter egne ph.d.-stipendiater, men har ikke egen doktorgradsutdanning. Dette betyr at STKs stipendiater har arbeidssted ved senteret, men må søke opptak og gjennomføre doktogradsutdanning ved ett av fakultetene på UiO.

STK tilbyr egne PhD-kurs, og er dessuten tilknyttet Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning som regelmessig arrangerer nasjonal forskerskole i tverrvitenskapelig kjønnsforskning. Disse kursene kan som regel kombineres med kursene som fakultetene tilbyr.

PhD-kurs

Ingen kommende PhD-kurs

Disputaser

Ingen kommende disputaser