Doktorgrad og forskerkarriere

STK ansetter egne ph.d.-er, men har ikke egen doktogradsutdanning. Ph.d.-er ved senteret må ta selve doktogradsutdanningen ved et av universitetes fakulteter. De har altså arbeidssted ved senteret, men må søke om opptak på doktogradsutdanningen ved ett av fakultetene på UiO.

Nasjonalt fagråd for tverrfaglig kjønnsforskning har bygget opp en Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning, og kursene som tilbys her kan ofte kombineres med kursene som fakultetene tilbyr.