Disputaser

Tidligere

Tid og sted: 1. mars 2019 09:0014:00, Eilert Sundts hus: Auditorium 2

Master Anne Bitsch ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Voldtektens geografi. En studie av den rettslige forvaltningen av seksuelt medborgerskap i Norge

Tid og sted: 26. feb. 2019 10:0016:00, Domus Academica: Gamle Festsal

Master Rannveig Svendby at the Institute of Health and Society will defend her dissertation for the degree of Ph.D. (philosophiae doctor): Becoming the ‘Other’ A qualitative study of power, masculinities and disabilities in the lives of young drivers after road traffic accidents.

Reinert Skumsnes i Egypt
Tid og sted: 16. nov. 2018 09:1513:00, Georg Morgenstiernes hus: Arne Næss auditorium

Master Reinert Skumsnes ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Patterns of change and disclosures of difference. Family and gender in New Kingdom Egypt: titles of non-royal women.

In English

Tid og sted: 24. nov. 2017 10:3014:00, Aud. 3 Eilert Sundts Hus

Master i sosiologi Hannah Helseth ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Fornuft og følelser. Muslimers argumenter for kvinners rettigheter i medieoffentligheten fra 2000 til 2012

Tid og sted: 16. des. 2016 12:0016:00, Det teologiske fakultet, auditorium U40

Stefanie Schön ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Det teologiske fakultet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor). Tittelen på avhandlingen er: "How did the Woman in Hosea 2 become an adulterous wife? Re-evaluating the Concept of Canon in Light of Secondary Backgrounds in Modern Reception."

Tid og sted: 15. jan. 2016 13:1516:00, Aud 103, Georg Morgenstiernes hua

Cand. polit. Stina Hansteen Solhøy ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Unntak for trossamfunn? Politikkutforming i spenningsfeltet mellom statlige likestillingsambisjoner og religiøs autonomi, 1974-2014.

Tid og sted: 24. okt. 2014 11:0013:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Master i sosiologi Unn Conradi Andersen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Når margin blir mainstream. Forhandlinger av ekteskap, foreldreskap og slektskap i mediene

Cand. philol. Trine Rogg Korsvik ved Institutt for arkeologi, konservering og historie og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Pornografi er teori, voldtekt er praksis: Kvinnekamp mot voldtekt og pornografi i Frankrike og Norge ca. 1970–1985.

Tid og sted: 24. okt. 2013 12:1515:30, Forsamlingssalen, 2.et., Harald Schjelderups hus

Cand. polit. Cecilie Thun ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Complex Norwegianness:National Identity and Participation in the Enactment of Citizenship.

Tid og sted: 22. okt. 2013 12:15, Salen, ZEB-bygningen, Blindern

Master Hedda Høgåsen-Hallesby ved Senter for tverrrfaglig kjønnsforskning og Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Salome Ever and Never the Same. (Re)productions of a Canonized Opera.

Tid og sted: 18. okt. 2013 13:1516:00, Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Cand. polit. Beret Bråten ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier.   

Tid og sted: 27. juni 2013 12:1515:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Master Stian Overå ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: KJØNN – BARNDOM – SKOLELIV: Faglige og sosiale inkluderings- og ekskluderingsprosesser i barneskolen.

Tid og sted: 11. apr. 2013 10:30, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Helene Toverud Godø ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Ungdomskrav – skolekrav – livsrom. En analyse av ungdomsskoleelevers håndtering av faglige og sosiale krav i skole og samfunn.

Tid og sted: 8. feb. 2013 10:1516:00, Nasjonalgalleriet, auditoriet

Ph.D. Farhat Taj ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling Legal Pluralism, Human Rights and Islam in Norway. Making Norwegian Law Available, Acceptable and Accessible to Women in Multicultural Setting.

Tid og sted: 1. feb. 2013 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Ingunn Marie Eriksen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk  vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Young Norwegians: Belonging and becoming in a multiethnic high school

 

Tid og sted: 13. sep. 2012 12:15, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Cand.psychol Aina Olsvold ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Når «ADHD» kommer inn døren. En psykososial undersøkelse av barns, mødres og fedres forståelse og opplevelse av ADHD-diagnose og -medisinering.